Processing of Personal Data within the Scope of Security Activities in Turkey


ÖZKAYA Ö., TOPRAK İ.

Manas Journal of Social Studies, vol.11, no.3, pp.1291-1305, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 3
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Manas Journal of Social Studies
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1291-1305
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

Technological advancements have made it easier to collect personal data and analyze it with various methods. This case can produce an effect that violates the privacy of the individual's private life. Hence, the protection of personal data has become a human rights issue that is gaining more essential day by day. The aim of this study, whose discussion area is the processing of personal data within the scope of security activities, is to reveal the methods by which personal data is processed within the scope of security activities and to analyze whether these methods lead to violations of rights in the axis of court decisions and relevant legislation. In the study, first of all, the concepts of personal data and security were explained, and the relationship between the concepts was mentioned. After that, the methods by which personal data are processed, especially for national security activities, were discussed. Finally, it has been determined that the right to protection of personal data will be violated if the disclosed data processing methods aren't based on legitimate purposes by us. It has been suggested that the legislator should legislate independent law regulating the processing of personal data within the scope of security activities and that the methods used should have a legal basis that could prevent rights violations.
Teknolojik gelişmeler, kişisel verilerin toplanması ve çeşitli yöntemlerle analiz edilmesine önemli ölçüde kolaylık sağlamaktadır. Bu durum kişinin özel hayatının gizliliğini ihlal eden bir etki yaratabilmektedir. Dolayısıyla kişisel verilerin korunması, her geçen gün daha çok önem kazanan bir insan hakkı meselesine dönüşmüştür. Tartışma alanı kişisel verilerin güvenlik faaliyetleri kapsamında işlenmesi olarak belirlenen bu çalışmanın amacı, kişisel verilerin güvenlik faaliyetleri kapsamında hangi yöntemlerle işlendiğini ortaya koyarak, bu yöntemlerin hak ihlaline yol açıp açmadığını mahkeme kararları ve ilgili mevzuat ekseninde analiz etmektir. Çalışmada öncelikle kişisel veri ve güvenlik kavramları açıklanarak kavramlar arasındaki ilişkiye değinilmiş, sonrasında ise kişisel verilerin başta ulusal güvenlik faaliyetleri olmak üzere hangi yöntemlerle işlendiği ele alınmıştır. Son olarak, açıklanan veri işleme yöntemlerinin meşru amaçlara dayanmaması halinde kişisel verilerin korunması hakkının ihlal edileceği tespit edilmiş, yasa koyucu tarafından kişisel verilerin güvenlik faaliyetleri kapsamında işlenmesini düzenleyen müstakil bir kanunun hazırlanması ve kullanılan her yöntemin muhakkak bir hukuki dayanağının bulunmasının hak ihlallerinin önüne geçebileceği önerilerinde bulunulmuştur.