KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN YÜZÜNCÜ YILINDA POLİS AKADEMİSİ


Kavsıracı O.

Türk İdare Dergisi, no.497, pp.465-484, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: Türk İdare Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.465-484
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

Polis eğitimi, çok boyutlu, dinamik ve yetkin eğiticiler gerektiren bir iştir. Güvenlik hizmetinin günümüzdeki fonksiyonu düşünüldüğünde, polis eğitiminin bilimsel ve profesyonel bir altyapı ile gerçekleştirilmesi oldukça önem arz etmektedir. Çünkü polisler, devletlerin kamu düzenini sağlama ve koruma konusundaki en önemli araçlarıdır. Türkiye’de modern anlamda polis teşkilatı ve polis eğitimi ihtiyacı, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet döneminde bu ihtiyaç artarak devam etmiş ve bu durum, Ankara Polis Enstitüsünün kurulması ile sonuçlanmıştır. Polis Enstitüsü, önemli değişimler yaşamış ve günümüzde polis eğitiminin merkezi olan profesyonel altyapısı, vizyonu ve modern polis eğitimi anlayışı ile Polis Akademisine dönüşmüştür. Her kademedeki polis eğitimi, Polis Akademisi bünyesinde toplanmış ve polis eğitiminde yeknesaklık sağlanmıştır. Polis Akademisi, modern polislik uygulamaları ve eğitimleri konusunda dünyadaki tüm gelişmeleri takip ederek, bu konularda akademik çalışmalar düzenleyip hem polis eğitimine hem de diğer akademik faaliyetlere destek olmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de Polis Akademisinin kuruluşundan bu yana yaşadığı değişimler, bünyesindeki polis eğitimi ve diğer akademik altyapı ve çalışmalar kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetler incelenmiştir. Bu çalışma, polis eğitimi konusunda Türkiye’de tek merkezi kurum olan Polis Akademisinin geliştirdiği polis eğitimi içeriğinin kapsamı ve boyutlarının daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca çalışma, bu konuda farklı akademik çalışmalarda bulunmak isteyenlere de bir yol haritası oluşturmaktadır.