The Effects of Police Behaviors on Social Capital


TÖREMEN F., SÖNMEZ N.

Polis Bilimleri Dergisi, vol.5, no.3-4, pp.109-130, 2003 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 5 Issue: 3-4
  • Publication Date: 2003
  • Journal Name: Polis Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.109-130
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

Human emotions are the indicators of their lifes. This is also true for the organizations. Powers of organizations are correlated with the emotional richness of its members. Social capital shows the dhnensons of these emotions. Social capital is determined as the norms which effect the productivity and the health of the community, web of social interactions, and trust.Police organizations are in need of high volume of social capital they interact with every kind of social layers. This article examined Turkish Police Organizations' role in increasing the social capital of Turkish community.
İnsanların duyguları canlı olmalarının işaretleridir. Bu bireysel olduğu gibi örgütsel bazda da aynı özelliği yansıtmaktadır. Bir örgütün gücü o örgütte bulunan insanların tabiatlarının ürünü olan duygusal zenginlik ile ölçülmektedir. Sosyal sermaye bu duyguların boyutlarını göstermektedir. Sosyal sermaye; bir toplumun üretkenliğini ve sağlıklı olmasını etkileyen normlar, sosyal ağlar ve insanlar arası itibar, güven ve inanılabilirlik olarak da tanımlanmaktadır.Polis Teşkilatı, tüm toplum katmanlarıyla bire bir temas halinde olması bağlamında yüksek sosyal sermaye birikimine muhtaç bir örgüt durumundadır. Bu makalede Polis Teşkilatının Türk toplumunun sosyal sermayesinin arttırılmasındaki rolü ele alınarak, çeşitli örneklerle incelenmeye çalışılmıştır.