Terörizm, Liberal Devlet ve Uluslararası İşbirliği


BAL İ.

Polis Bilimleri Dergisi, vol.4, no.1-2, pp.47-64, 2002 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 1-2
  • Publication Date: 2002
  • Journal Name: Polis Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.47-64
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

This article aims to discuss why liberal states have great difficulty in implementing J. counter terrorism strategies. To this end, first, some brief information is given about three actors; the state, the terrorists and the public audience. Second, problems of counter-terrorism strategies are discussed. Third, the importance of international co-operation is emphasised. Public opinion is most important actor for a successful counter terrorism campaign. States must act within the law, otherwise states themselves can be regarded as "terrorist". States' problems in their wars against terrorism are discussed within four categories; deterrence, intelligence and early warning, defense, and retaliation. While discussing these difficulties, some examples are given from different parts of the world, including examples from PKK and US campaign in Afghanistan. In combating terrorism, the most important need is international co-operation behveen J. states. The international community must prevent terrorism from being used as a foreign policy instrument. Otherwise, the world order and international peace can be badly undermined.
Bu makale neden liberal devletlerin anti terör stratejilerini uygulamada büyük güçlükler çektiğini tartışmaktadır. Bu amaca yönelik olarak, öncelikle devlet, teröristler ve kamuoyu ile ilgili kısa bilgiler verilmiştir. İkinci o/arak, anti terör stratejilerinin problemleri tartışılmıştır. Üçüncü olarak, uluslararası işbirliğinin önemi vurgulanmıştır. Kamuoyu başarılı bir mücadele için en önemli aktördür. Devletler hukukun sınırları içinde hareket etmelidirler, aksi takdirde devletlerin kendileri "terörist" konumuna düşerler. Devletlerin teröre karşı savaşlarında karşı karşıya kaldıkları problemler dört başlık altında ele alındı: caydırıcılık, istihbarat ve erken uyarı, savunma, ve misilleme. Makalede bu zorluklar tartışılırken PKK ve ABD 'nin Afganistan operasyonu dahil olmak üzere dünyanın farklı yerlerinden örnekler verilmiştir. 'Terörle mücadelede, en önemli ihtiyaç uluslararası işbirliğidir. Uluslararası camia terörizmin dış politika aracı olarak kullanılmasını önlemelidir. Aksi takdirde, dünya düzeni ve uluslararası barış çok büyük yaralar alacaktır.