Theoretical framework of the strategic intelligence concept and its role and significance with respect to counter-terrorism policies


BEŞE E., SEREN M.

Polis Bilimleri Dergisi, vol.13, no.3, pp.123-145, 2011 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 3
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: Polis Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.123-145
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

This paper analyzes the concept of strategic intelligence within a conceptual and theoretical framework and explains the areas of its application as well as its elements. In Turkey, a majority of intelligence related studies focuses on the tactical and operational aspects of it. However, a significant portion of such studies needs to be composed of analytic and multi-disciplinary data collection directed towards strategic purposes. Therefore, one of the major aims of the paper points to the place of strategic intelligence in terms of internal and external state security with respect to the current importance and the meaning of strategic intelligence. In this regard, suggestions and clues related with the significance of strategic intelligence have been tried to be found out in areas such as perceiving the existing or possible threats to national security and developing policies that will solve or prevent the chronic security problems stemming from terrorism or similar acts of political violence. In line with stated purposes, this article also helps understand how contributive strategic intelligence operations can be in combating terrorism and developing realistic policies in such aspects.
Bu makale, ‘stratejik istihbarat’ olgusunu kavramsal ve teorik çerçevede ele almakta, uygulama alanlarına ve unsurlarına değinmektedir. Türkiye’de genelde taktik ve operasyonel boyutlarıyla ele alınan istihbarat çalışmalarının önemli bir boyutunu da, aslında stratejik amaçlara dönük, analitik ve multidisipliner nitelikte bilgi toplama faaliyetlerinin oluşturması gerektirmektedir. Dolayısıyla makalenin temel amaçlarından birisi, stratejik istihbaratın günümüzde kazanmış olduğu anlam ve önem çerçevesinde, ülke güvenliğinin içsel ve dışsal boyutlarıyla sağlanmasındaki yerine işaret etmektir. Bu bağlamda ülke güvenliğini tehdit eden mevcut ya da muhtemel tehditlerin algılanması, terörizm ya da benzeri siyasal şiddet hareketlerinden kaynaklanan kronikleşmiş güvenlik sorunlarının çözümlenmesi açısından önleyici ya da çözüme dönük politikaların geliştirilmesinde stratejik istihbaratın önemine ilişkin ipuçları yakalanmaya çalışılmıştır. Bu amaca paralel olarak, bu makalede ayrıca, stratejik istihbarat çalışmalarının terörizmle mücadelede etkili ve gerçekçi politikaların oluşturulmasına sağlayacağı katkıya yer verilmeye çalışılmıştır.