Küçük ve Ortaboy Ölçekli İşletmelerin Finansmana Erişim Sorunu ve Nedenleri


Dursun İ.

Maliye Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.1, pp.1-20, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 1
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Maliye Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: Index Copernicus, Asos İndeks, Other Indexes
  • Page Numbers: pp.1-20
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

Bu çalışmada temel amaç Ankara ili merkezinde faaliyette bulunan ve Ankara Ticaret Odası ATO üyesi olan işletmelerin finansman kaynaklarına ulaşım oranlarını ve finansman sağlama sürecinde karşılaştıkları sorunları tespit etmektir. Genel amaç bu olmakla birlikte şu sorularında cevabı aranmıştır: Firma büyüklüklerine ve sektörlere göre finansal kaynaklara erişim imkânlarında farklılaşma var mıdır? Toplamda ve sektörel ayrımlara göre işletmelerin ne kadarı banka kaynaklarına ulaşmıştır? Banka ve diğer finans kaynaklarına ulaşmada işletmeler hangi sorunlarla karşılaşmaktadırlar? İşletmelerin fon bulamamalarında “bilançolarının yetersizliği” ne kadar etkilidir? İhtiyaç duyulan verilere ulaşabilmek için de özellikle sanayi bölgelerinde bulunan bin işletme ile ve kırk dört banka şubesi ile yüz yüze görüşerek anket çalışması yapılmış ve sorunlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak işletmelerin bankalar dışındaki finansman kaynaklarını çeşitli nedenlerle kullanmadıkları/kullanamadıkları görülmüştür. İşletmelerin kötü finansal yapıları ve bilançoları nedeniyle bankalar yüksek ipotek ve teminat bedeli istemekte bu da işletmelerin banka kaynaklarını kullanımını sınırlandırmaktadır.