Semiotik İletişimin EFL Okuma Derslerine Kaynaştırılması


KUMRAL N.

Eğitim ve Bilim, vol.31, no.141, pp.21-31, 2006 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 31 Issue: 141
  • Publication Date: 2006
  • Journal Name: Eğitim ve Bilim
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.21-31
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

The aim of this article is to apply the Semiotic Approach to reading literary texts in EFL classes and to demonstrate how to implement this approach in a classroom setting. This approach is a unified comprehensive approach based on three reading activities: reading within the text for the 'sense', reading upon the text for the 'value' and reading against the text for the 'critique'. As the approach is developed in three coherent stages, it can be implemented in line with reading classes made up of pre-reading, while-reading and post-reading activities to make the lessons as learner-centred as possible.. Both (1) how to do semiotic reading, and (2) how to incorporate it into EFL reading classes will be demonstrated.
Bu makalenin amacı, İngilizce'nin Yabancı Dil olarak öğrenildiği ortamlarda edebî metinlerin okunmasına uygulanan Göstergebilimsel Yaklaşımın sunulması ve bu yaklaşımın bir okuma dersinde nasıl uygulanacağının gösterilmesidir. Bu 'anlam' için metin içi okuma, 'tema'ya varmak için metin üstü okuma ve 'tenkit'e ulaşmak için de metne karşı okuma etkinliklerine dayalı üç aşamalı, bir bütün halinde uygulanan, kapsamlı bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım bir birleriyle tutarlı üç aşama halinde gerçekleştirildiğinden, öğretmenlerin öğrenci merkezli okuma biçimini sağlamak üzere, okuma öncesi, okuma ve okuma sonrası etkinliklerinden oluşan bugünkü okuma dersleriyle uyumlu bir şekilde uygulanabilmektedir. (1) Göstergebilimsel okumanın nasıl yapılacağı ve (2) bu okuma biçiminin bu günkü okumalara nasıl uygulanacağı gösterilecektir.