THE VISUAL CULTURAL MEMORY OF POLICE JOURNAL


UĞURELİ A.

Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, vol.17, no.45, pp.211-231, 2024 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17 Issue: 45
  • Publication Date: 2024
  • Doi Number: 10.12981/mahder.1427224
  • Journal Name: Motif Akademi Halkbilimi Dergisi
  • Journal Indexes: Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), MLA - Modern Language Association Database, Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.211-231
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

Cultural memory holds the emotions, thoughts, and creations within it, serving as a significant carrier in cultural studies. Functionally, it possesses the functions of reminding, recreating, and transferring. Visual cultural memory, on the other hand, is a structure that encompasses all visual expression forms in cultural memory. The cultural elements preserved in visual cultural memory are as powerful as elements expressed through writing and speech. In the broadest sense, the images present in the visual cultural memory of a community or group serve as carriers and conveyors of their culture. Therefore, when analyzing visual memory elements, it is essential to focus on their function first and then on their connection to the cultural patterns to which they belong. Furthermore, visual memory elements are not independent of the social, political, and economic conditions of the period in which they were created. Similar to all forms of cultural creations, it is possible to trace all the details of cultural context and texture in visual memory elements, from the ideology of the period to the social living conditions. In this regard, visual memory can encompass all forms of visual expression. Just as a pattern study on an ethnographic inventory is a product of visual cultural memory, a historical photograph is also a product of visual cultural memory. Based on this information, this study examines the visual cultural memory of the “Police Journal”. The magazine, which started its publication in 1913 and continues to be published under the name “Police Magazine” is a longstanding publication that successfully represented the fundamental principles and values of the Police Organization even during periods when publishing activities in Turkey faced various challenges. In addition to articles, photographs have also been used in the magazine. The photos used in the magazine, which has a rich visual content, are important in showing the first and historical images of the Police Organization and also contribute to the formation of the image of the living Turkish police. The purpose of this study is to contribute to the cultural heritage of the Turkish National Police and policing by analyzing images that represent elements of visual cultural memory. In this context, visuals from the 266 issues of the Police Journal published between 1913 and 1928 in Ottoman Turkish have been selected as examples for analysis.
Kulturel bellek hafızanın duygu, duşunce ve yaratımlarını bunyesinde barındırarak kulturel çalışmalarda onemli bir taşıyıcı konumundadır. Işlevsel olarak hatırlatma, yeniden yaratma ve aktarma işlevlerine sahiptir. Gorsel kulturel bellek ise kulturel bellekteki tum gorsel ifade formlarını içeren bir yapıdır. Gorsel kulturel bellekte muhafaza edilen kultur unsurları, yazı ve soz ile ifade edilen unsurlar kadar guçludur. En genel ifadeyle, bir toplulugun ya da grubun gorsel kulturel belleginde var olan imgeler, o toplulugun kultur taşıyıcısı ve aktarıcısıdır. Bu baglamda gorsel bellek unsurları çozumlenirken her zaman once işlevine ardından, ait oldugu kulturel kalıplarla bagına odaklanmak gerekmektedir. Ote yandan gorsel bellek unsurları, yaratıldıgı donemin sosyal, siyasi ve ekonomik şartlarından bagımsız degildir. Tıpkı kulturel yaratımların tum formlarında oldugu gibi gorsel bellek unsurlarında da donemin ideolojisinden sosyal yaşam koşullarına kadar kulturel baglam ve dokunun tum ayrıntılarını izlemek mumkundur. Bu bakımdan gorsel bellek, gorselleştirilen tum ifade formlarını içerebilir. Herhangi bir etnografik envanterin uzerindeki desen çalışması ne kadar gorsel kulturel bellegin urunu ise tarihı bir fotograf da o kadar gorsel kulturel bellegin urunudur. Bu bilgilere binaen bu çalışmada, Polis Mecmuası’nın gorsel kulturel bellegi incelenmiştir. 1913 yılında yayın hayatına başlayan ve halen “Polis Dergisi” ismiyle yayınlanmaya devam eden dergi, Turkiye’de yayıncılık faaliyetlerinin turlu zorluklarla karşılaştıgı donemlerde dahi, istikrarlı bir şekilde Polis Teşkilatı’nın temel ilke ve degerlerini temsil ederek yayın politikalarını başarılı bir şekilde yurutmuş koklu bir dergidir. Dergide yazılara ek olarak fotograflardan da istifade edilmiştir. Zengin bir gorsel içerige sahip dergide kullanılan fotograflar, Polis Teşkilatı’nın ilk ve tarihı imgelerini gostermesi bakımından onemlidir ve yaşayan Turk polisi imgesinin de koklerini oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı gorsel kulturel bellek unsurları olan fotograflar uzerinden, bu imgeleri çozumleyerek Turk Emniyet Teşkilatı’nın ve polisligin kulturel mirasına katkı sunmaktır. Bu baglamda, Polis Mecmuası’nın 1913-1928 yılları arasında çıkan 266 sayılık Osmanlıca nushalarının gorselleri orneklem olarak seçilmiştir.