Social Security Issues for Amateur Sportsmen


arikan y., MİL İ.

Akademik Araştırmalar Dergisi, vol.15, no.58, pp.221-238, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 58
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Akademik Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.221-238
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

The aim of this work is to point out existing social insurance applications regarding sportsmen in Turkey, to evaluate and give suggestions about theories and applications. Football is the only professional sports branch in Turkey. Sportsmen are divided into two as amateur and professional according to social insurance legislation. Professional sportsmen registered totally with the social insurance legislation in the year 1974, but amateur sportsmen were set apart from social insurance legislation. The works for amateur sportsmen on social insurance were mainly applied on sportsmen s health and arrangements. The amateur sportsmen branch wasn t taken so much into account in regards to social security. The most general social insurance applied for them is that of public insurance. In this article, at the end of a theoretical analyses; it is recommended to increase the number of professional sports branches to bring social insurance as public insurance, to operate sportsmen health and education centers and to increase the top level of earnings to the premium that are under the coordination of Sportsmen Health and Social Security Board under the Sports General Management.
Bu çalışmanın amacı; Türkiyede sporcular hakkında mevcut olan sosyal güvenlik uygulamalarını ortaya koymak, teori ve uygulamalar hakkında değerlendirme ve önerilerde bulunmaktır. Türkiyede tek profesyonel spor dalı futboldur. Sporcular, sosyal güvenlik mevzuatı açısından temelde profesyonel ve amatör olarak ikiye ayrılır. Bunlardan profesyonel sporcular sosyal güvenlik kapsamına sigortalı bağlamında 1974 yılı itibariyle tam olarak girmiş, ancak amatör sporcular sosyal güvenlik kapsamı dışında tutulmuştur. Amatör sporcular adına sosyal güvenceyle ilgili çalışmalar genelde sporcu sağlığı ve bu konuda düzenlemeler yapmak eksenli olmuştur. Amatör sporcuları sosyal sigorta kolları adına düzenleme üzerinde pek fazla durulmamıştır. Amatör sporcular adına uygulanan en genel sosyal güvenlik uygulaması topluluk sigortası olmuştur. Bu makalede teorik bir şekilde yapılan analizler sonucunda; profesyonel spor dallarının sayılarının artırılması, tekrar topluluk sigortasına benzer bir uygulamanın getirilmesi, SGM bünyesinde oluşturulacak Sporcu Sağlığı ve Sosyal Güvenliği Kurulu koordinesinde sporcu sağlık ve eğitim merkezlerinin işletilmesi ve profesyonel sporcuların prime esas kazanç üst sınırını yükseltmek gerektiği ortaya çıktığı görülmektedir.