The Unchanged of City Life: Peddler and Street Vendor


YILDIZ M. C.

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, no.2, pp.343-366, 2008 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 18 Issue: 2
  • Publication Date: 2008
  • Journal Name: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.343-366
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

In this article, peddling, one of the occupations that rapid and crooked urbanization had produced in cities is dealt with. Peddling has an important place in informal sector. Being unrecorded, for the day and low organization level are the most important characteristics of this work sector. In this research, after the bibliography connected with informal sector was studied, the consequences of fieldwork done and theoretic knowledge have been evaluated together. Descriptive and correlative model have been tried to be put forward in this study.
Bu makalede, hızlı ve çarpık kentleşmenin kentlerde meydana getirdiği mesleklerden seyyar satıcılık ve işportacılık ele alınmıştır. "Enformel sektör" içerisinde, seyyar satıcılık ve işportacılık önemli bir yere sahiptir. Bu iş kolunun en önemli özellikleri; kayıt dışı, günübirlik ve örgütlenme düzeyinin yok denecek kadar az olmasıdır. Bu araştırmada, enformel sektörle ilgili kaynakların taranması yoluna gidilmiş, kuramsal bilgiler ve yapılan alan çalışması sonuçları birlikte ele alınmıştır. Betimsel ve ilişki arayıcı bir model ortaya konulmaya çalışılmıştır.