Struggling Terrorism: Struggle of States Alone or with the Support of International Institutions


BAŞAK C.

Polis Bilimleri Dergisi, vol.4, no.1-2, pp.65-84, 2002 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 4 Issue: 1-2
  • Publication Date: 2002
  • Journal Name: Polis Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.65-84
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

Terrorism has been an important issue which states have tried to prevent. In particular, the problem have carried a complicated and difficult character which have made it difficult for a state to cope with without the help of the other international instititutions or the help of other states. International community has tried to deal with some terrorist activities. However, there is a long way to solve the issue of terrorism. This article tries to find out the answers of some questions. Why international action has been difficult to tackle with terrorism. What kind of international initiatives has been carried out by states or state 'alone. Is it a better alternative to fight terrorism with the support of international institutions than the initiatives of states alone? What kind of international actions could be on the agenda of international community? Although, the problem of international terrorism has drawn the attention of many scholars; the originality of this work comes from the assesment of changing character of attitudes towards the problem of terrorism after 11 September attacks.
Terör, devletlerin üstesinden gelmeye çalıştıkları önemli bir sorundur. Özellikle problemin karmaşık ve zor bir karakter sergilemesi, devletlerin bu problemi, başka devletlerin veya uluslararası kurumların yardımı olmadan, kendi başına çözmesini çok zor bir hale getirmektedir. Uluslararası toplum bir kısım terörist faaliyetlerle mücadele etmeğe çalışmaktadır. Ancak yine de, terör problemini çözmek için katedilmesi gerekli olan çok uzun bir mesafe vardır. Bu makale bazı soruların cevabını vermeye çalışacaktır. Terörizme karşı uluslararası mücadele niçin zordur? Devlet veya devletler kendi başlarına şimdiye kadar konuyla ilgili ne tür insiyatifleri kullanmışlardır. Uluslararası kurumlarla desteklenmiş bir mücadele şekli daha iyi bir alternatif midir? Ne tür uluslararası insiyatif kullanma seçenekleri uluslararası toplumun gündemindedir? Her ne kadar konuyla ilgili şimdiye kadar birçok çalışma yapılmış olsa da; bu çalışmanın orijinal yönü, 11 Eylül saldırılarından sonra konuya yönelik ortaya çıkan değişik yaklaşımları gözden geçirmiş olmasıdır.