FETÖ Kültist Bir Terör Örgütünün Analizi


Dursun İ. (Editor)

Polis Akademisi Yayınları, Ankara, 2023

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Polis Akademisi Yayınları
  • City: Ankara
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

Dini amaçlı, sosyal yardım amaçlı, terörist faaliyet yürütme amaçlı, haksız kazanç elde amaçlı vb. her türlü yapılanma içeriden, kendi kendini tanımlama ya da dışarıdan, o yapıyı tanımlamak amacıyla adlandırılır. İçeriden yapılan adlandırma bazen yapılanmanın hedeflerini özetlemekte, bazen kendilerine yükledikleri misyonu ifade etmekte, bazen de etraflarına veremeye çalıştıkları, iyi yönlü ya da korku salma amaçlı, mesajları içermektedir. Dışarıdan yapılan adlandırmalar ise bu yapılanmaların toplum, siyasi irade, devletin organları tarafından benimsenip benimsenmediğine göre değişmektedir. Kendini dini amaçlı bir hareket olarak tanımlayan ve kamuoyu tarafından Nur Cemaati, Hizmet Hareketi, Gülen Cemaati gibi adlarla anılan yapı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Devlet kurumlarının içerisine sızmış elemanları aracılığıyla 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe teşebbüsünde bulunmuştur. Ülkenin birliğini, bütünlüğünü, demokrasisini, seçilmiş Cumhurbaşkanını, hükümeti, parlamentoyu ve milli iradeyi hedef alan bu terörist yapılanma, yürütülen yargılama süreci sonunda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) olarak adlandırılmıştır. FETÖ’nün gerek Türkiye gerekse faaliyette bulunduğu ülkeler için oluşturduğu/oluşturabileceği tehdidin çok iyi anlaşılması ve anlatılması gerekmektedir. Bu amaçla örgütün kuruluş süreci, amacı, yurtiçi ve yurtdışı yapısı/yapılanması, örgüte üye kazandırma yöntemleri ve mali kaynaklarını analiz eden çok sayıda çalışma yapılmış, çeşitli etkinlikler düzenlenmiş ve FETÖ’nün kara yüzü ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu süreçte FETÖ’nün oluşturduğu tehdidin boyutlarının daha net anlaşılması ve örgütün analizinin yapılması amacıyla Polis Akademisi tarafından bir çalıştay ve bir uluslararası sempozyum düzenlenmiştir. Gerek çalıştay gerekse sempozyum sonrasında katılımcıların sunumları Polis Akademisi öğretim elemanları tarafından birer rapora dönüştürülmüştür. Elinizdeki bu çalışma hem bu raporları hem yine Polis Akademisi öğretim elemanları tarafından yapılan diğer iki çalışmayı bir araya getirerek okuyucuların kültist bir terör örgütü olan FETÖ’nün yapısını daha iyi anlamalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir.