T H E G E R M A N Y ’ S “ N E W P O W E R , N E W R E S P O N S I B I L I T Y ” A P P R O A C H I N T H E C O N T E X T O F REGIONAL SECURITY COMPLEX


KIYICI H.

Muhafazakar Düşünce Dergisi, vol.2, no.51, pp.121-135, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 51
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Muhafazakar Düşünce Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.121-135
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

This article is analyzing the German foreign policy concept, “New Power, New Responsibility” within the framework Regional Security Complex (RGC) theory. The RGC has been implemented for understanding state foreign policy shift since the post-Cold War. With the unification of two sides of Germany, the country has experienced contradictive issues about the old foreign policy concept, self-restraint. However, in the last decade, some international developments; in 2009 Eurozone economic crisis, in 2010 the Arab Spring and in 2013 Ukrainian Civil War, enforced to Germany drop out old foreign policy concept for supplying stability at both region and global levels. The article claims that Chancellor Angela Merkel is walking apart from the conservative foreign policy concept of her party, the Christian Democratic Union (CDU), thanks to the pragmatic foreign policy perception
Bu makale Almanya'nın dış politikasında "Yeni Güç, Yeni Sorumluluk" stratejisini Bölgesel Güvenlik Kompleksi (BGK) çerçevesinde analiz etmektedir. BGK, Soğuk Savaş sonrası dönemden itibaren devletlerin dış politika değişikliğini anlamak için kullanılmaktadır. İki Almanya'nın birleşmesiyle birlikte ülkenin eski dış politika stratejisi olan kendine hâkim olma siyaseti tartışmalı bir konuydu. Fakat son on yılda uluslararası gelişmeler; 2009 Eurozone Ekonomik Krizi, 2010 Arap Baharı ve 2013 Ukrayna İç Savaşı, Almanya'yı bölgesel ve küresel seviyede istikrar sağlayabilmek için değişikliğe zorlamaktadır. Almanya 2013 yılında "Yeni Güç, Yeni Sorumluluk" projesini hayata geçirerek bölgesel ve küresel politikasını yenilmeye karar verdi. Yeni stratejik belgenin oluşmasında, Şansölye Angela Merkel'in dış politikaya pragmatizmi getirmesi ve partisi Hristiyan Demokrat Birliği'nin (CDU) kendine hâkim olma anlayışından vazgeçmesi önemli rol oynamamıştır. Makale, Şansölye Angela Merkel'in pragmatik dış politika anlayışı sayesinde partisi CDU'nun muhafazakâr dış politika anlayışından farklı bir yol izlediğini iddia etmektedir