A critical assessment of the deterrent capacity of the Turkish criminal justice system


DOLU O., BÜKER H., ULUDAĞ Ş.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.61, no.1, pp.69-106, 2012 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 61 Issue: 1
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.69-106
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

The Turkish Criminal Justice System (TCJS) has widely been developed on the philosophical foundations of the Classical School of Criminology, which emerged out of the Enlightenment Era in Europe. Drawing on the official statistics and other related data, this study first demonstrates that the TCJS has not been successful in creating the anticipated deterrent and preventive effect on crime and then points out the problems and pitfalls of the TCJS in meeting the requirements of an effective criminal justice system in deterring and preventing crime, as proposed by the classical criminology and several empirical studies evaluating the propositions of this school of thought. Consequently, several policy recommendations are discussed to develop the deterrent and preventive capacity of the TCJS against crimes.
Türk Ceza Adalet Sistemi (TCAS), felsefi temelleri itibariyle Aydınlanma Çağında ortaya çıkan ve büyük oranda Avrupada başlayıp tüm dünyaya yayılan Klasik Okul felsefesine dayanan ceza eksenli bir adalet anlayışı üzerine kurulmuştur. Bu çalışma, çeşitli kurum ve kuruluşlardan elde edilen resmi istatistiksel verileri analiz ederek TCASnin beklenen caydırıcı ve suç önleyici etkiyi meydana getiremediğini; bu durumun ise Klasik Okul felsefesinde ifadesini bulan ve cezalandırma sistemlerine ilişkin olarak ortaya konulan gerekliliklerin uygulanmasında ortaya çıkan belirli problemlerden kaynaklandığını göstermektedir. Sonuç olarak, ceza adalet sistemimizi daha etkin ve caydırıcı bir yapıya kavuşturabilmek için bir takım politika önerileri sunulmuştur.