THE PLACE AND IMPORTANCE OF NATIONAL HUMAN RIGHTS INSTITUTIONS IN THE EUROPEAN UNION DOCUMENTS


OĞUŞGİL V. A.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.0, no.14, pp.257-276, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 0 Issue: 14
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.257-276
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

European Union, which is founded on the principles of democracy, liberty, respect for human rights and fundamental freedoms, and the rule of law, feels itself responsible for the protection and promotion of human rights, as well as the recognition of these rights. Within this scope, one of the steps that the Union must take is, undoubtedly, to emphasize the importance of institutionalization of states at the national level on protection and promotion of human rights and to encourage the states in this direction. In this study, in the presence of European Union, the place and importance of national institutions liable for the protection and promotion of human rights and of United Nations Paris Principles, guiding principles for the formation of these national institutions, will be questioned. This questioning, which will constitute the core of this study, will be done based on the legally binding documents within the context of the European Union's second legislation and other documents delivering opinions, advice and calls, which serve as the basis for those legally binding documents.
Demokrasi, özgürlük, insan hakları ve temel özgürlüklere saygı ile hukukun üstünlüğü ilkeleri üzerine kurulan Avrupa Birliği, insan haklarının tanınması kadar bu hakların korunması ve geliştirilmesi hususunda da kendini sorumlu hissetmektedir. Bu kapsamda Birliğin atması gereken adımlardan bir tanesi, hiç şüphesiz, devletlerin insan haklarının korunması ve geliştirilmesi hususunda ulusal düzeyde kurumsallaşmalarının önemini vurgulamak ve devletleri bu yönde teşvik etmektir. Bu çalışmada, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi ile sorumlu olan ulusal kurumlar ile bu kurumların oluşumuna yönelik rehber ilkeler olan Birleşmiş Milletler Paris Prensipleri'nin Avrupa Birliği nezdinde sahip olduğu yer ve önem sorgulanacaktır. Çalışmanın özünü oluşturacak bu sorgulama, Avrupa Birliği'nin ikincil mevzuatı kapsamında; yasal bağlayıcılığı olan belgeler ve bu belgelere temel teşkil eden görüş ve tavsiye ile çağrı niteliğindeki diğer belgeler esas alınarak yapılacaktır.