DISASTER VICTIM IDENTIFICATION


Göksal N.

Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, 2024

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2024
  • Publisher: Bilgin Kültür Sanat Yayınları
  • City: Ankara
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

Felaket kurbanlarının Kimliklendirilmesi (F2K), kitlesel bir afet
veya yıkıcı olayda hayatını kaybeden kişilerin kimliklerini belirleme
sürecidir. F2K uygulamalarında, diş kayıtları, DNA analizi, parmak
izi karşılaştırılması ve antropolojik incelemeler olmak üzere adli
teknikler ve metodolojiler kullanılmaktadır.
İnsanlık tarihinin en eski dönemlerinden günümüze kadar felaket
kurbanların gizemlerini çözme arayışı, toplumsal normların ve etik
zorunlulukların temel ilkesi olmuştur. Ölüm (kayıp) ve yas ile karşı
karşıya kalan eski uygarlıklar, görsel tanıma ve kişisel eşyaların
korunmasına dayanan ilk kimlik belirleme yöntemleri geliştirmişler.
Tarihsel süreç içerisinde küresel çatışmaların yarattığı yıkı
m ve
doğal afetlerin yarattığı felaketler gibi dönüm noktası niteliğinde-
ki olaylar, Felaket Kurbanlarını Kimliklendirme metodolojilerinde,
yenilik yapma gereksimi kaçınılmaz kılmıştır. Son yıllarda geliş-
miş DNA analiz teknikleri ve yüz tanıma yazılımların kullanımı gibi
adli teknolojilerdeki gelişmeler, F2K işlemlerinin hızını ve doğru-
luğunun güvenirliğini artırmıştır. Ayrıca, Interpol’ün Afet Kurbanı
Tespit Kılavuzu gibi uluslararası veritabanlarının oluşturulması F2K
operasyonları için en iyi uygulamaların ve standartlaştırılm
ış proto-
kollerin paylaşımını kolaylaştırmıştır.
Afet Mağdurunun Kimliklendirilmesi, toplu afetlerde hayatını
kaybeden kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi için çeşitli adli tek-
niklerin kullanılmasını içeren karmaşık ve hayati bir süreçtir.
‘Felaket Kurbanlarının Kimliklendirilmesi’ kitabı, Afet Yöne-
timi, Afet Yönetim Prosedürleri, Tanımlama, Mağdurun Kimliği,
Eleme Tablosu ve Uluslararası İşbirliği adı altında altı bölümden
oluşmaktadır.