Distribution of hepatitis B virus surface antigen and antibody positivity in different groups for different ages


Karslıgil T., SIRMATEL F., UYGUR O., ÖZÇUBUKÇU R.

Anadolu Tıp Dergisi, vol.5, no.1, pp.1-5, 2003 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 1
  • Publication Date: 2003
  • Journal Name: Anadolu Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1-5
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

The transmission rate of hepatitis B virus (HBV) varies according to age and risk groups. In this study sera from 1388 people in four different groups including Police Academy students (n:299), primary education students (n:200), medical staff at high risk for hepatitis B (n:222) and subjects researched for HBV (667) were investigated for HBs Ag and Anti HBs by enzyme immuno assay (EIA). HBs Ag and Anti HBs positivity were found as 11.4 % and 68.2 % in Police Academy students; 3% and 8 % in primary education students, 5.8 % and 47.7 % in medical staff and 10.2 % and 43.3 % in subjects researched for HBV respectively. HBs Ag was the highest in the group of 21-30 ages but and HBs was seen in the highest rate in the group over then 50 years old. In our study it has been determined that HBV infection were exposed too much in isolated groups such as Police Academy students and the third decade of life. In conclusion, vaccination has been seemed to be necessary in order to eradicate Hepatitis B. Hepatitis B vaccine should be applied not only in early ages but isolated and high-risk groups as well. In high-risk groups, vaccination should be done at the beginning of working.
Hepatitis B virüsü (HBV) ile karşılaşma oranı, yaş ve risk gruplarına göre değişiklik gösterir. Çalışmada bölgemizdeki, polis koleji öğrencileri (n:299), ilkokul öğrencileri (n:200), risk grubu olarak sağlık personeli (n:222), ve HBV taraması amacıyla laboratuvara başvuran kişilerden (n:667) oluşan dört farklı grupta (n: 1388) hepatit B virüs (HBV) antijen ve antikoru enzim immuno assay (EIA) yöntemi ile araştırılmıştır. Gruplara göre antijen (HBs Ağ) ve antikor (Anti HBs) pozitifliği sırası ile Polis Koleji öğrencilerinde % 11.4 ve % 68.2, ilkokul öğrencilerinde % 3.0 ve % 8.0, sağlık personelinde % 5.8 ve % 47.7, hepatit taraması amacıyla gelen kişilerde % 10.2 ve % 43.3 bulunmuştur. Hepatit belirleyicileri yaş gruplarına göre değerlendirildiğinde; HBs Ağ en fazla 21-30 yaş diliminde (% 10.6), Anti HBs ise 50 yaş üzerinde (% 58.9) yüksek oranlarda görülmüştür. Buna göre yaşamın üçüncü on yılında ve Polis Koleji öğrencileri gibi izole gruplarda HBV infeksiyonuna daha fazla maruz kalındığı saptanmıştır. Sonuç olarak HBV'nün eradikasyoriunda aşılama gerekli görülmektedir. Aşılama, sadece erken yaşlarda çocuklara değil, izole gruplara ve özellikle risk altındaki kişilere yapılmalıdır. Yüksek risk grublarında aşılama, çalışmaya başlamadan önce yapılmalıdır.