Domestic violence: An analysis of puplic policy


ÇALI H. H.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.16, no.2, pp.1-25, 2012 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 2
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1-25
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

Domestic violence and violence to women is one of the popular subjects of controversy among the people. Every kind of violence either to family members or to women is regarded as a common social problem in all circles. The study aimed at analyzing the public policy about the domestic violence through the data obtained from the field research. The study was enriched with secondary data as well as the literature review on the issue. At the end of the study, those taking an active part in the process of forming public policy were also offered certain suggestions.
Aile içi şiddet , kadına karşı şiddet konusu son zamanlarda kamuoyunda tartışmalarla güncelliğini koruyan gündemlerden biridir. İster aile bireylerine ister kadına yönelik olsun şiddetin her türü, hemen hemen her yerde yaygın bir toplumsal problem olarak kabul görmektedir. Bu çalışmada alan araştırmasından elde edilen verilerle, aile içi şiddet konusundaki kamu politikasının analiz edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma, konu ile ilgili literatür taramasının yapılmasının yanında, ikincil veriler ile de zenginleştirilmiştir. Çalışma sonucunda, kamu politikası oluşturma sürecinde aktif rol oynayan aktörlere bir takım öneriler de sunulmuştur.