SOLID WASTE MANAGEMENT: THE CASE OF BALIKESİR METROPOLITAN MUNICIPALITY


Creative Commons License

EKINCI E., Bilgin H.

Akademik Hassasiyetler, vol.10, no.23, pp.28-51, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 10 Issue: 23
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.58884/akademik-hassasiyetler.1387092
  • Journal Name: Akademik Hassasiyetler
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.28-51
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

Waste management has an important place in the environmental policies of all countries. Solid waste management and environmental protection activities vary depending on the economic, political and social situations of the countries. The world is rapidly urbanizing and the population is increasing; More production means using more natural resources. As a result of increasing consumption, the rate of solid waste also increases. Municipalities are obliged to protect their local people from solid waste and environmental problems.In the first part of the study, solid waste management and its types, integrated solid waste management and sustainable solid waste management will be mentioned under the conceptual framework title. In the second part, after briefly mentioning the historical framework of solid waste management in Turkey, laws and development plans related to solid waste will be mentioned. In the third part, Balıkesir Metropolitan Municipality solid waste studies, will be examined. It will contribute to the literature by making comparisons in order to determine what has changed in solid waste management, in which areas it has progressed and where there are still problems, before it became a metropolitan and since it was transferred to the Metropolitan Municipality
Atık yönetimleri, tüm ülkelerin çevre politikaları içerisinde önemli bir yer edinmiştir. Katı atık yönetimleri ve çevre koruma faaliyetleri ülkelerin ekonomik, siyasi ve sosyal durumlarına göre farklılık arz etmektedir. Dünya hızla kentleşmekte ve artan nüfus; daha fazla üretim yapılması daha fazla doğal kaynağın kullanılması anlamına gelmektedir. Artan tüketim sonucu katı atık oranı da çoğalmaktadır. Belediyeler, yerel halkını, katı atıklardan ve çevre sorunlarından korumakla yükümlüdür.Çalışmanın ilk bölümünde kavramsal çerçeve başlığı altında katı atık yönetimi ve çeşitlerinden, entegre katı atık yönetimi ve sürdürülebilir katı atık yönetiminden bahsedilecektir. İkinci bölümde Türkiye’ de katı atık yönetiminin tarihsel çerçevesinden bahsedilerek, katı atıklarla ilgili kanunlara ve kalkınma planlarına değinilecektir. Üçüncü bölümde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi katı atık çalışmaları incelenecektir. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin çalışma içerisinde incelenmesinin nedeni özellikle büyükşehir belediyesine geçiş noktasında katı atık hizmetleri ile ilgili yapmış olduğu başarılı projelerini inceleyebilmektir. Büyükşehir olmadan önce ve Büyükşehir Belediyesine geçmesinden itibaren katı atık yönetimi ile ilgili nelerin değiştiği, hangi alanlarda ilerleme katettiği ve nerelerde halen sorun yaşandığını tespit edebilmek açısından karşılaştırma yapılarak, literatüre katkıda bulunulacaktır