STRATEGIC PLANNING IN TURKISH PUBLIC ADMINISTRATION AS AN EXAMPLE OF PUBLIC POLICY TRANSFER


Creative Commons License

Coskun S., GÜNDÜZ O.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.20, no.1, pp.277-301, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 20 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.11616/basbed.v20i53206.682953
  • Journal Name: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.277-301
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

Countries frequently use the policy transfer method to solve public administration problems and improve their public administration systems. Turkey also sometimes uses policy transfer in the context of public sector reforms. This study analyzes the strategic planning implementations in our country with the law numbered 5018 within the framework of policy transfer. It is concluded that strategic planning implemented in Turkey is similar to models in the United States and Ireland. Initially, the policy transfer was mandatory policy transfer, and then it turned to voluntary policy transfer.
Ülkeler kamu yönetimi sorunlarını çözmek ve sistemlerini iyileştirmek içinpolitika transferi yöntemine başvurabilmektedir. Ülkemizin de zaman zamankamu yönetiminde reform bağlamında politika transferini kullandığı söylenebilir.Bu çalışmada 5018 sayılı yasa ile ülkemizde kamu kurumlarında hayata geçirilenstratejik planlama uygulamaları politika transferi çerçevesinde ele alınmıştır.Türkiye’nin gerçekleştirdiği bu alandaki politika transferinin, ABD ve İrlandauygulamaları ile benzeştiği ve ilk etapta dolaylı zorunlu transfer yapıldığı, dahasonra ise gönüllü bir şekilde tekrar söz konusu politika transferine başvurulduğusonucuna varılmıştır.