Factors that Affect Police Vacational High Schools' Occupation Selection and Perspectives on their Schools (Who are the Future Police Officers?)


CAN Y., YAZILITAŞ A.

Polis Bilimleri Dergisi, vol.8, no.2, pp.73-96, 2006 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 2
  • Publication Date: 2006
  • Journal Name: Polis Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.73-96
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

The aim of the study is to describe factors playing roles on the preferecences of those Vocational High School students, who are the polis candidates in near future, towards selecting to be a police officer, socio-economic charecteritics of the families, problems at the school, and degree of having occupational requirements. On tne basis of the findings, a policy implication will be offered as well. A sample of 568 police vocational high school students, 268 Freshman and 300 Sophomore of 2004-2005 educational year in Police Vocational High School in Niğde are surveyed. The data are analyzed by using SPSS statistical program. The findings illustrate that the students mostly choose to be a police officer in terms of having an occupation in a short time and that they come from lower class families with lover educational attainment. Also, they have problems with communication with their superiors, excessive number of classes, lack o£ occupational qualification and substructural problems.
Bu çalışmanın amacı, Polis Meslek Yüksek Okullarında okuyan ve geleceğin polis memurları olan öğrencilerin polislik mesleğini seçmelerine etki eden faktörleri, ailelerinin sosyo-ekonomik özelliklerini, okulda yaşadıkları sorunların neler olduğunu, mesleğin gerektirdiği donanıma ne ölçüde sahip olabildiklerini ortaya koymak ve bulgular doğrultusunda önerilerde bulunmaktır. Bu amaçla Niğde Polis Meslek Yüksek Okulu'nda 2004-2005 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören 268 birinci ve 300 ikinci sınıf olmak üzere toplam 568 öğrenciye anket formu uygulanmış, anket sorularına verdikleri cevaplar doğrultusunda öğrencilerle ve bu çerçevede sınıf komiserleri ve diğer okul yöneticileri ile de görüşmeler yapılmıştır. Öğrencilere uygulanan anket formlarının SPSS paket programında değerlendirilmesi ve yapılan görüşmelerden elde edilen veriler sonucunda; öğrencilerin polislik mesleğini, büyük oranda, kısa yoldan meslek sahibi olmak için tercih ettikleri, düşük eğitimli ve düşük gelirli ailelerden geldikleri, buna ilaveten iletişim sorunları, ders sayılarının çokluğu, araç-gereç ve uygulama eksikliği, meslek için gerekli donanımı elde edememe, altyapı yetersizliği gibi sorunlarla karşı karşıya oldukları sonucuna ulaşılmıştır.