Private and Volunteer Security as Security Services in Turkey


KUYAKSİL A., TİYEK M.

Polis Bilimleri Dergisi, vol.5, no.2, pp.65-93, 2003 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 2
  • Publication Date: 2003
  • Journal Name: Polis Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.65-93
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

As being social, people live in society. As a necessity of living in society, they need to be organized as state and their security is provided by security forces. But, because of advances in science and technology, understanding of individuals and state has been changed too much. In order to provide national security, states has tried to provide private and volunteer forces besides state forces. The disadvantage of volunteer security forces is the illegal use of authority given by the state. The illegal activities of these forces do not have legal basis and are forbidden by the laws. This case is considered unacceptable in democratic societies. The control of these forces depends on the development of feeling of mutual dependability between state police security forces and systems of justice and punishment. If private and volunteer security is to become effective, without any legal problems, the general security of the state is achieved. In this case, no volunteers who uses authorities illegally will be in the system.
Sosyal bir varlık olan insanlar toplu halde yaşamaktadırlar. Toplu halde yaşayan bu insanlar devlet olarak örgütlenmiş ve güvenliklerini, devletçe kurulan kolluk güçleri vasıtasıyla sağlama yoluna gitmişlerdir. Ancak bilim ve teknolojinin gelişmesi neticesinde gerek insanların kişisel, gerekse de devlet anlayışlarında birtakım değişmeler meydana gelmiştir. Devletler artık güvenliğin sağlanması işinde devlet tekelini kaldırıp, özel ve gönüllü güvenliğin çalışmasına da izin verme, hatta bu sistemleri teşvik etme yoluna gitmektedirler. Gönüllü güvenliğin olumsuz olan tarafı, bazı kişilerin devleti koruma adına, yetkisiz ve illegal metotlarla güvenlik hizmetlerine müdahale etmesi olayıdır. Hem yasal dayanağı olmayan hem de yaptıkları hareket yasalarca yasaklanmış olan bu kişilerin faaliyetleri demokratik toplumlarda kabul edilemeyecek bir durumdur. Bu kişilerin engellenmesi; toplumda devletin resmî güvenlik güçleri ile adalet ve ceza sistemlerine olan güven duygusunun geliştirilmesine bağlıdır. Gerek özel güvenlik, gerekse de gönüllü güvenlik, yasal sorunları giderilerek daha verimli bir hale getirildiğinde, ülkenin genel güvenlik sistemi gelişmiş olacaktır. Gelişmiş ve kontrol alanı genişlemiş bir güvenlik sisteminde ise kanundışı olarak faaliyet gösterecek gönüllüler türemeyecektir.