Violence in Football and the Police


arikan y.

Polis Bilimleri Dergisi, vol.9, no.1-4, pp.109-132, 2007 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 1-4
  • Publication Date: 2007
  • Journal Name: Polis Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.109-132
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

The study aims to reveal current position of hooliganism in Turkey and police behavior against it. The pool of this study consists of Riot Police, performing to ensure security during football games and other sports organizations. The sample of this study consists of 91 police officers from Riot Police of Sivas Province and 150 police officers from Riot Police of İzmir Province, 241 police officers in total. In this study, for the data collection tools, the demographical data of the members of riot police with a questionnaire which includes 35 questions about the opinion and suggestions about current law and instructions, prevention of audience aggression, coordination between other police units and organization applications in-duty in stadium, has been used. The data obtained through questionnaire has been analyzed in SPSS software. Frequency, ratio, and arithmetic mean have been used for data analysis. Eventually, it has been identified that the sample thinks Sports Violence Law, in effect, can not respond demands taking into consideration current law and instructions, it is necessary to apply various policies in order to prevent audience aggression, there is not coordination with other organizations especially judicial organizations, it is necessary to provide security in stadiums through private security agencies, police is not familiar with improvement and change on sports security and training on these issues is not enough.
Bu çalısmanın amacı; Türkiye’de futbol siddeti ve holiganizmin mevcut durumunu ve polisin bu konudaki tutumu ve bakıs açısını ortaya koymaktır. Arastırmanın evrenini futbol ve diger spor müsabakalarında güvenligi saglamak için görev alan Çevik Kuvvet biriminde çalısan polisler, örneklemini ise Sivas İl Emniyet Müdürlügü Çevik Kuvvet Sube Müdürlügünde görev yapan 91 polis ve İzmir İl Emniyet Müdürlügü Çevik Kuvvet Sube Müdürlügünde görev yapan 150 polis olmak üzere toplam 241 Çevik Kuvvet Polisi olusturmaktadır. Arastırmada veri toplama aracı olarak, Çevik Kuvvet biriminde çalısan polislerin demografik bilgileri ile birlikte, katılımcıların mevcut yasa ve yönetmelikler, seyirci saldırganlıgının önlenmesi, diger emniyet birimleri ve kurumlarla koordinasyon, stat görevindeki uygulamalar ve egitim konularına iliskin görüsleri ve çözüm önerilerini ögrenmek amacıyla 35 sorudan olusan bir anket uygulanmıstır. Anket yoluyla elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS paket programı kullanılarak çözümlenmistir. Veri çözümlemede frekans, yüzde ve aritmetik ortalama kullanılmıstır. Sonuç olarak katılımcılar, yürürlükte olan “Sporda Siddet Yasası”nın ihtiyaçlara tam olarak cevap veremedigini, seyirci saldırganlıgının önlenmesi ile ilgili olarak degisik politikaların izlenmesi gerektigini, diger kurumlarla ve özellikle adli makamlarla koordinasyonun saglanamadıgını, statlarda güvenligin özel güvenlik kuruluslarınca saglanması gerektigini, polisin spor güvenligi ile ilgili gelisim ve degisimlerden uzak oldugunu ve bu konularda egitiminin yetersiz oldugunu degerlendirmislerdir.