KÜRESEL SISTEMDE DEVLET DIŞI KURULUŞLARIN ARTAN ÖNEMI: YENI AKTÖRLER VE YENI SORUNLAR


ÇİFTÇİ İ., SEVİNÇ B.

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.0, no.43, pp.79-84, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 0 Issue: 43
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.79-84
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

Understanding the role of state and non-state actors in the global system is contingent upon a comprehensiveanalysis of the system through historical perspective. To do so, one, first, needs to conceive the emergence and development ofthe state-centric system. The phenomenon of state emerged in the seventeenth century with the collapse of imperial powers.Nation-states have played a dominant role in the world politics for about three hundred years. However, with the increasedimpacts of globalization processes, the power of the nation-state have begun to decline and, eventually, it has been forced toshare its power with emerging entities. These new actors of the global system include a variety of units ranging from non- governmental organizations (NGOs) to inter-governmental organizations (IGOs). This paper discusses underlying factors ofdeclining role of nation-state in the international system in the context of new emerging powers of non-state actors.
Global sistemde devlet dışı aktörlerin rolünün iyi bir şekilde anlaşılması tarihsel perspektifte ele alınacak geniş kapsamlıbir analizle mümkündür. Bunun için ilk olarak ulus devlet sisteminin ortaya çıkışı ve gelişiminin kavranmasına ihtiyaç vardır.Devlet olgusu, on yedinci yüzyılda imparatorlukların yıkılması ile ortaya çıkmaya başlamış ve ulus devletler üç yüz yıl süre iledünya politikasında baskın bir rol oynamıştır. Ancak küreselleşme sürecinin etkisinin artması ile birlikte ulus devletin gücüazalmaya başlamış ve sonunda ulus devlet gücünü yeni ortaya çıkan devlet dışı aktörler ile paylaşmak zorunda kalmıştır. Globalsistemin bu yeni aktörleri sivil toplum kuruluşlarından (NGO) hükümetler arası küresel organizasyonlara (IGO) kadar farklıalanlarda birçok farklı unsuru içinde barındırmaktadır. Bu makalede uluslararası sistemde ulus devletin rolünün azalmasınınaltında yatan faktörler, yeni ortaya çıkan devlet dışı aktörlerin siyasal ve ekonomik gücü çerçevesinde tartışılmıştır.