The Importance of Artificial Intelligence in Intelligence Analysis in the Context of Technology and Security Relationship


SEN Y. F., Yurtoğlu D.

Güvenlik Çalışmaları Dergisi, vol.22, no.1, pp.23-48, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 22 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Güvenlik Çalışmaları Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.23-48
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

Advances in artificial intelligence technology are manifested both as a part and as a consequence of technological developments in the last fifty years. The rapid change and transformation in information tech-nologies has given all the relationships in the world today a deep shock Groundbreaking technological advances in information technologies such as machine learning over impress government institutions and organiza-tions like it affect the business world. Artificial intelligence technology, developed with the aim of performing the tasks that people can do, has also entered the security and intelligence areas where human intelligence is dominant. Therefore, as in all areas of life, intelligence gathering and production will begin to be automated. As this situation presents oppor-tunities in many aspects, it also contains dangers and threats. The aim of this study is to introduce the use and importance of artificial intelligence in the field of technology and security to the readers who are interested in this field. Qualitative and interpretive research methods were used in this study. In the study, the term of artificial intelligence has been handled in the historical process in the context of the relationship between technology and security and the possibilities of use in today’s intelligence analysis have been evaluated. The possibilities of using artificial intelligence in today’s intelligence are tried to be explained with the proposal of a new profession called “intelligence engineering”.
Yapay zekâ teknolojisindeki gelişmeler son elli yıldaki teknolojik ge-lişmelerin hem bir parçası hem de bir sonucu olmuştur. Bilgi teknolojile-rindeki hızlı değişim ve dönüşüm bugün dünya üzerindeki tüm ilişkileri de-rinden sarsmıştır. Makine öğrenimi gibi bilgi teknolojilerindeki çığır açan teknolojik ilerlemeler iş dünyasını etkilediği gibi devlet kurum ve kuruluş-larını da büyük ölçüde etkilemektedir. İnsanların yapabildikleri görevleri yapma hedefiyle geliştirilen yapay zekâ teknolojisi, insan zekâsının hâkim olduğu güvenlik ve istihbarat alanlarına da girmiş durumdadır. Dolayısıyla yaşamın her alanında olduğu gibi istihbarat toplama ve üretme de otomatik-leşmeye başlayacaktır. Bu durum birçok açıdan fırsatlar sunduğu gibi teh-likeler ve tehditler de barındırmaktadır. Bu çalışmanın amacı, teknoloji ve güvenlik ilişkisi bağlamında yapay zekânın istihbarat alanında kullanımını ve önemini bu alana ilgi duyan okuyuculara tanıtmaktır. Bu çalışmada nitel ve yorumlayıcı araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmada teknoloji ve güvenlik ilişkisi bağlamında yapay zekâ kavramı tarihsel süreç içerisinde ele alınmış ve günümüz istihbarat analizinde kullanım imkânları değerlen-dirilmiştir. Yapay zekânın günümüz istihbaratında kullanım imkânları ise “istihbarat mühendisliği” adında yeni bir meslek kolu önerisiyle açıklan-maya çalışılmıştır.