The neutralization techniques and robbery or burglary in urban areas: the case of Erzurum


ÇALI H. H., TOMBUL F.

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.13, no.51, pp.307-328, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 51
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.307-328
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

As crime is a significant matter for society in urban areas, describing and analyzing this problem is essential forresearchers. Due to high number of crime and structural complexity in urban society, urban areas are in theprimary interest of urbanologists. Neutralization theory supports that offenders and suspects justify committingcrime by using several neutralization techniques, including legitimizing their wrong-doings. This studyinvestigates whether suspects of property crimes, such as burglary or theft, use neutralization techniques.Suspects statement data was collected from Erzurum province and analyzed using statistical techniques.Frequency and cross tabulation were used to create a contingency table. Findings of the study show thatsuspects generally use the technique ofdenial of responsibility of committing the crime, and in most cases theyuse neutralization techniques in an attempt to burglary or theft.
Suçlar, özellikle kentsel mekanda işlenen suçlar, kent bilimcilerin dikkatini çektiği gibi farklı bilimlerdekiaraştırmacıların da ilgisini çekmekte ve kendi uzmanlıkları çerçevesinde araştırma yapmaya sevk etmektedir. Nötrleştirme Teorisi , suçluların ve suçu gerçekleştirdiği düşünülen şüphelilerinbazı gerekçelerle işlediklerisuçu, bir takım Nötrleştirme Teknikleri kullanarak, bir diğer ifadeyle nötrleştirerek haklı olma çabasının birifadesi olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada hırsızlık suçu temelinde şüphelilerin, nötrleştirme tekniklerinikullanıp kullanmadıkları incelenmektedir. Bu amaçla Erzurum İlinde yapılan alan araştırmasında elde edilenverilerin frekansı ve çapraz değerleri alınmıştır. Çalışmanın bulgularına göre, şüphelilerin ağırlıklı olarak, sorumluluğun reddedilmesi tekniğini kullandıkları ve en çok da hırsızlığa teşebbüs suçunda nötrleştirmetekniklerini kullandıkları tespit edilmiştir.