Development of crime prevention policies in cities


GELERİ A.

Polis Bilimleri Dergisi, vol.12, no.3, pp.23-39, 2010 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 3
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: Polis Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.23-39
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

This article aims at evaluating and analysing preventive policies developed in cities in an attempt to prevent crimes which which affect and involve people directly or indirectly. In the cities, where the population increases with the help of internal migrations, it has a great importance to develop, preventive solution-focused policies for the crime, instead of focusing directly on guilt. In this context, to have effectively comprehensive strategies and implementations are required especially in determination of the socio-economic, social and other elements of crime and the physical elements of committing easily and elimination of it. This study emphasizes that all these are can not only be limited with police and crime measures. Primarily the state and local governments, other related public institutions, private enterprises, universities, civil society organizations and the citizens must act hand to hand within the cooperation. This togetherness should be framed with the police, whose main job is fight against the crime, their initiatives and professional guidance. The municipalities must play a more active role in development of crime prevention policies. Like in developed nations, in our country as well, prevention of crime committees should be set up at provincial levels under the chairmanship of the governors. These committees should look at the crime problem at local context and produce solutions about it.
Bu makalenin amacı, doğrudan ve dolaylı olarak herkesi ilgilendiren ve etkileyen, bu yönüyle de toplumsal bir sorun olan suçların önlenmesi amacıyla şehirlerde geliştirilebilecek önleyici politikaları ele almak ve incelemektir. İç göçler sonrası nüfusun hızla arttığı ve sorunların iç içe geçtiği şehirlerde, doğrudan suçlu yerine suç sorununa yönelik çözüm odaklı önleyici politikaların geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, özellikle suçlara neden olan sosyo-ekonomik, toplumsal ve diğer unsurlar ile suçların işlenmesini kolaylaştıran fiziksel unsurların tespit edilmesi ve giderilmesi; vatandaşlara, mağdurlara ve suçlulara yönelik kapsamlı stratejilerin ortaya konulması ve etkin bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Bu çalışma bütün bunların sadece polis ve polisiye tedbirler ile sınırlı olamayacağına vurgu yapmaktadır. Bu çerçevede şu hususlara önemle işaret edilmektedir: Başta devlet olmak üzere yerel yönetimler, ilgili kamu kurumları, özel teşebbüs, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar işbirliği içinde elele hareket etmelidir. Bu birliktelik, asıl işi suçla mücadele olan polisin girişimleri ve profesyonel rehberliği çerçevesinde şekillenmelidir. Belediyeler suç önleme politikalarının geliştirilmesi konusunda daha katılımcı, aktif roller oynamalıdır. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de, il düzeyinde valilerin başkanlığında suç önleme komisyonları kurulmalıdır. Bu komisyon, suç sorununa yerel çerçevede bakmalı ve çözümler üretmelidir.