Lausanne Peace Negotiations and the Diplomatic Process


Creative Commons License

Işık N.

Uluslararası İlişkiler ve Politika Dergisi , vol.3, no.2, pp.84-102, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 2
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: Uluslararası İlişkiler ve Politika Dergisi
  • Journal Indexes: Asos İndeks, Other Indexes
  • Page Numbers: pp.84-102
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

Lausanne Peace Treaty, which allowed Turkey to be recognized in the context of international law, was signed as a result of a historically difficult period. The Balkan Wars, the First World War, and the Turkish War of Independence, which took place in the Ottoman lands, became grounds for Lausanne’s process. As a result of these wars, the Lausanne Conference was convened to build a final peace between the Allied Powers and Turkey. In this context, this study addresses the process leading to Lausanne and focuses on the Lausanne negotiations. The main research question of this study is what kind of diplomatic process especially the Turkish Delegation and other actors operated in the Lausanne Meetings and which conceptualizations of diplomacy these processes can be explained.

Keywords: Lausanne Peace Negotiations, Lausanne Peace Treaty, Diplomacy, Negotiation, Truce 

Türkiye’nin uluslararası hukuk bağlamında tanınmasına izin veren Lozan Barış Antlaşması tarihsel olarak zorlu bir dönemin sonucunda imzalanmıştır. Lozan’a giden sürecin oluşmasına, Osmanlı topraklarında cereyan eden Balkan Savaşları, 1.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı zemin oluşturmuştur. Bu savaşların sonucunda Müttefikler ve Türkiye arasında nihai bir barışın inşa edilmesi amacıyla Lozan Konferansı toplanmıştır. Bu bağlamda bu çalışma Lozan’a giden süreci ele almakta ve Lozan görüşmelerine odaklanmaktadır. Lozan Görüşmelerinde özellikle Türk Heyetinin ve diğer aktörlerin nasıl bir diplomatik süreç işlettikleri ve bu süreçlerin diplomasinin hangi kavramsallaştırmalarıyla açıklanabileceği bu çalışmanın temel araştırma sorusudur.

Anahtar Kelimeler: Lozan Barış Görüşmeleri, Lozan Barış Antlaşması, Diplomasi, Müzakere, Mütakere