Macroeconomic impacts of terror: PKK case in Turkey


Aydin S.

Akademik Araştırmalar Dergisi, vol.15, no.60, pp.137-170, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 60
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Akademik Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.137-170
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

Terrorism has come to the fore in the fourth quarter of the last century by means of globalization and technological advancements. In this connection, it has been observed that the terrorism threat has become globalized. Terrorism, with all its economic, social, political and cultural causes and effects, is far beyond a simple act of violence. The concepts of security and economy are interconnected. It is widely accepted as a reality that human possessions, his/her family, freedom and personal values lose their meaning in the absence of security, Terrorism is directly linked to security and economic security is a vital division of security. The connections between economic security and terrorism come forth either directly or indirectly. A direct connection is observed in cases of economic suffering as a result of losses triggered by terrorism. Individuals could suspend or minimize their economic activities by alleging they don t have personal security in face of the terrorism threat. The second dimension of the said problem, on the other hand, is the revenue lost as a result of economic stagnation stemming from insecurity and a atmosphere of fear. Terror adversely affects the development of countries. It is not possible to refer to real development if there is income inequality in a country, if education and health services do not become widespread and if housing and social security services deteriorate even though the national income of the country rises. The most fundamental element of development is security and a peaceful environment. Economic activities cannot reach the expected goals unless people living in a county feel secure. Terror has been on the agenda of Turkey for quite a long time. This problem has decelerated, and the democratization process in Turkey has blocked the financial and economic steps to be taken, has suspended the investments or dissuaded investors and has caused a power loss to the detriment of the country.
Terörizm geçen yüzyılın son çeyreğinden itibaren küreselleşme ve teknolojik gelişmelerden de yararlanarak daha fazla etkinlik kazanmıştır. Bu bağlamda terörizm tehdidinin küreselleştiği görülmektedir. Terörizmin basit bir şiddet eyleminden öte ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel birçok neden ve sonuçları vardır. Güvenlik ve ekonomi kavramlarının birbiri ile sıkı irtibatı vardır. ønsanın yaşam çemberi içindeki malı, ailesi, özgürlüğü ve değerlerinin, güvenlik olmadığı zaman değerini yitirdiği bir gerçektir. Terörizm, güvenlik ile doğrudan irtibatlı ve ekonomik güvenlik de güvenliğin önemli bir şubesidir. Ekonomik güvenlik ile terörizmin irtibatı doğrudan ve dolaylı olarak ortaya çıkmaktadır. Doğrudan irtibat, terörün neden olduğu zararlardan dolayı ekonominin gördüğü zarar olarak karşımıza çıkar. Terör vasıtasıyla yaratılan korku vesilesi ile insanlar can güvenliğini bahane ederek ekonomik faaliyetlerini askıya alabilir veya minimum dereceye çekebilirler. Problemin ikinci boyutu ise, güvensizlik ve korku ile ekonominin beklenen fonksiyonlarını yerine getirememesi neticesi yaşanacak olan gelir kayıplarıdır. Terör, ülkelerin kalkınmasını olumsuz yönde etkilemektedir. Bir ülkede eğer gelir dağılımı dengesi bozuluyorsa, ülkenin eğitim ve sağlık hizmetleri yaygınlaşmıyorsa, konut ve sosyal güvenlik hizmetleri geriliyorsa, o ülkedeki ulusal gelir artsa bile gerçek kalkınmadan bahsetmek mümkün değildir. Kalkınma için gereken en önemli unsur güven ve barış ortamıdır. ønsanların kendilerini güvende hissetmedikleri bir ortamda iktisadi faaliyetler istenen seviyede olmayacaktır. Türkiye uzun bir süredir terör problemiyle meşgul olmaktadır. Bu problem ülkenin daha hızlı demokratik hayata geçmesini geciktirmiş, mali ve ekonomik hamlelere fırsat vermemiş, yatırımlar askıya alınmış veya girişimcileri caydırmış ve ülkenin güç kaybına yol açmıştır.