Türk gençleri arasındaki ağır suçların sebeplerinin tespiti için sosyal düzensizlik teorisinin testi


ÇAM T.

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.13, no.51, pp.329-345, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 51
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.329-345
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

Testing social disorganization theory for the causes of index (major) crime incidence among Turkish juveniles is thesubject of this study. Delinquency rates are quite high and it is an important problem for every society. It is neededto know the causes of delinquency to find appropriate solution ways and to decrease the delinquency rate. Thus, thisarticle was prepared by utilizing data belongs to 205 incarcerated juveniles from different juvenile correctionfacilities in Turkey in 2007. Binary Logistic regression was used to analyze the data. Multivariate analysis indicatesthat education and living in urban areas have significant effect on the probability of index crime incidence. Theimplications of the findings were discussed in the paper.
Çalışmanın konusu, Türk gençleri arasındaki indeks (ağır) suçların sebeplerinin tespiti için sosyal düzensizlikteorisinin testidir. Çocuk suçluluğu oranları oldukça yüksektir ve bu durum her toplum için önemli bir problemdir.Uygun çözüm yolları bulmak ve çocuklar tarafından işlenilen suçların oranlarını düşürmek için suçun sebeplerininbilinmesi gerekir. Bu yüzden, bu makale, 2007 yılında, Türkiyedeki farklı cezaevlerinde bulunan 205 tutuklu genceait veriler kullanılarak hazırlanmıştır. Verilerin analizi için ikili (binary) lojistik regresyon yöntemi kullanılmıştır.Çok değişkenli regresyon analizi, eğitimin düzeyinin ve şehir merkezlerinde yaşıyor olmanın, ağır suçların işlenmeihtimali üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğunu gösteriyor. Bulguların ne anlama geldiği makalede tartışılmıştır.