Türk Tı̇caret Kanunu'nda Düzenlenen Haksız Rekabet Fı̇ı̇llerı̇nden Olarak "Başkalarının İ ̇ ş Ürünlerı̇nden Yetkı̇sı̇z Yararlanma"


Aslan Düzgün Ü.

8. ASOS ULUSLARARASI HUKUK SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 15 June - 17 October 2022, pp.162-163

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.162-163
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) "Haksız Rekabet" başlıklı dördüncü kısmında 55. maddede haksız rekabet halleri düzenlenmiştir. 6762 sayılı Eski Türk Ticaret Kanunu'nun (ETTK) hükümlerinden farklı olarak ilk kez TTK'da 55.1.c hükmünde, "başkalarının iş ürünlerinden yetkisiz yararlanma" olarak açıklanan haksız rekabet fiilleri hüküm altına alınmıştır. Anılan bent hükmü haksız rekabet hukukunu temel taşlarından olan emek ilkesinin geniş bir uygulamasıdır. Hüküm başkalarının emeğinden, iş ürünlerinden, sonuç ve deneyimlerinden, çalışmalarından haklı olmayan yararlanmaları engellemeyi amaçlamaktadır. Söz konusu bent hükmündeki yararlanma, ekonomik yarar elde etmeyi, başkalarının emeğini kullanarak haklı olmadığı halde sonuç almayı ifade etmektedir. Anılan bent hükmünde geçen “iş ürünü” mevhumu, fikrî mülkiyet hükümleri kapsamında özel olarak korunmayan ürünleri içermektedir. Bent hükmü bu anlamda önem arz etmektedir. İş ürünlerinden yararlanma, iş ürünlerinden ticari gaye ile yapılan her türlü kullanım, tasarruftur. Bu kullanımı kişinin bizzat yapması veya başka bir kişiyi bundan yararlandırma veya devretme şeklinde de olabilir. Söz konusu 6102 sayılı TTK 55.1.c hükmü kapsamına giren haksız rekabet fiillerine örnek olarak, satın almayı planladığı bir ürün için değişik işletmelerden teklif alan birisinin kendisine sunulan teklifte yapılan çalışmaları, örneğin çizimleri, kullanarak diğer işletmelerin tekliflerini buna göre yönlendirerek ürün veya hizmetleri satın almaya çalışmasını gösterebiliriz. Bu çalışmamızda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda bir yenilik olarak düzenlenen konuyu literatür ve Yüksek Mahkeme kararları ışığında ele alıp inceleyeceğiz.