The Diversifying Dynamics of the China’s Defense Industry: From Institutional Limitations to Global Competition


Creative Commons License

Soner B. A., ÇİFÇİ O.

Güvenlik Çalışmaları Dergisi, vol.24, no.2, pp.134-157, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 24 Issue: 2
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.54627/gcd.1139662
  • Journal Name: Güvenlik Çalışmaları Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.134-157
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

This article aims to clarify the strengthening and diversifying dy- namics of the China’s defense industry. During the administrations of Mao Zedong and Deng Xiaoping, the Chinese defense industry has experienced crucial institutional limitations, production inefficiency and technological deprivation. Although both Mao and Deng initiated various reforms to ma- ture the defense industry, the production of weapon and defense systems could not go beyond copying or reverse engineering methods. However, the new international systemic structure that emerged after the Cold War and the transformations in the decision-making process have become a tur- ning point for the China’s defense industry. The methods and strategies implemented by Jiang Zemin, Hu Jintao and Xi Jinping have gradually turned the Chinese defense industry into a globally competitive actor. Cur- rently it is observed that China which can provide a transition to original innovation at the production stage of defense and weapons systems diver- sifies progressively its national capabilities in the defense industry. In this context, this article focuses on the maturing process of the China’s defense industry. It explains how the defense industry has achieved the transition to a self-sufficient process and which aspects of the industry have become part of the global competition
Bu makale Çin savunma sanayiinin güçlenen ve çeşitlenen dinamiklerini açıklama çabası içindedir. Mao Zedong ve Deng Xiaoping yönetimleri boyunca Çin savunma sanayii yüksek düzeyde Sovyetler Birliği yardımlarına bağlı olarak yönetilirken kurumsal sınırlılık, üretim verimsizliği ve modern teknolojik yoksunluk gibi parametreler sanayiinin temel karakteristik özelliklerini oluşturmuştur. Her iki yönetim savunma sanayiini geliştirebilmek amacıyla birçok reform başlatmasına rağmen silah ve savunma sistemlerinin üretim dinamikleri dışarıya yüksek bağımlılık ekseninde kopyalama ya da tersine mühendislik metotlarının ötesine geçememiştir. Buna rağmen Soğuk Savaş’ın sonuyla birlikte ortaya çıkan yeni uluslararası sistemik yapı ve politik karar alım sürecinde yaşanan dönüşümler, Çin savunma sanayii için bir dönüm noktası niteliği yaratmıştır. Başta Xi Jinping olmak üzere Jiang Zemin ve Hu Jintao tarafından uygulama konulan yöntem ve stratejiler aşamalı olarak Çin savunma sanayiini küresel seviyede rekabet edebilen bir aktöre dönüştürmüştür. Günümüzde birçok savunma ve silah sisteminin üretim aşamasında özgün inovasyona geçiş sağlayabilen Çin’in halihazırda savunma sanayiinde ulusal kabiliyet ve yeterliliklerini aşamalı olarak çeşitlendirdiği gözlemlenmektedir. Bu kapsamda makale, Çin savunma sanayiinin olgunlaşma sürecine ışık tutarak Çin’in zayıf ve kırılgan özellikler gösteren bir aktör olmaktan uzaklaşıp kendi kendine yetebilen sürece geçişi nasıl sağladığını ve hangi yönleriyle küresel rekabetin bir parçasına dönüştüğünü açıklamaktadır.