Who Guards The Guards? Understanding Deviance And Corruption of Law Enforcement Officials


BALCIOĞLU E.

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.14, no.2, pp.353-369, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 2
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.353-369
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

Law enforcement officials must be honest in performing both their judicial and administrative responsibilities and duties within the criminal justice system to maintain public tranquility, social trust and order, and securing the justice. There are, however, different kinds phenomena in which several kinds of deviance from acceptable norms of behavior is existing among the law enforcement professionals. Studies dealing with deviance of law enforcement officials have been limited in the Turkish context. This study, first, categorize the kinds of deviant behavior among the law enforcement officials as pointed out by numerous scientific studies. Etiology of these types of behavior, than, is examined based on the existing literature. First of all, as a kind of white collar crime which observing among deviant behavior of police personal will be categorized according to international literature. Finally, this study brings the general consensus on the preventive measures as applied in several countries on law enforcement officials' deviant behaviors to the attention of the Turkish reader
En genel anlamda iç güvenlikten sorumlu olan kolluk görevlilerinin, gerek ceza-adalet sistemi (CAS) içindeki adli görevlerini yaparken gerekse iç güvenlik sistemi (İS) kapsamındaki asayişle ilgili idari görevlerini yerine getirirken dürüst olması ve dürüst kalması toplumsal huzur, güven ve adaletin sağlanması ve korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kadar önemli bir çalışma alanında Türkiye'de yapılan akademik araştırmaların uluslararası literatürle kıyaslandığında çok az olduğu gözlenmektedir. Bu makalede ilk olarak, kolluk görevlileri tarafından işlenmesi muhtemel ve literatürde beyaz yaka suç türü olarak sınıflandırılan sapma davranışının uluslararası literatüre göre nasıl bir sınıflandırılmaya tabi tutulduğu ve bu tür suçların nedenlerinin neler olabileceği üzerinde durulacaktır. Daha sonra, gelişmiş ülkelerde kolluk görevlilerinin gösterdiği sapma davranışlarının önlenmesi için geliştirilen ve uygulanan stratejilere değinilecektir