Sociological predictors of fear of crime: Is it social capital or social control?


KARAKUŞ Ö.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.14, no.1, pp.1-19, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 1
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1-19
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

Sociological predictors of fear of crime among a clustered sample of 1800 participants residing in 60 different neighbor- hoods in İstanbul have been examined in this study. Bivariate and multivariate analyses indicate that women, elderly and those who have been victimized in the last five years have higher rates of fear than males, younger people and those who were not victimized in the last five years respectively. Among sociological factors, while social capital decreases individuals’ fear of crime; unexpectedly, social control increases fear of crime. Perceived physical and social disorder in the neighbor- hood, on the other hand, increases fear of crime. Based on a comparative investigation of the relationships among fear, social capital, and social control with Western countries, this study also presents policy implications and suggestions for future studies aimed at decreasing fear of crime and increasing social organization and social control in Turkish society.
Bu araştırmada, İstanbul’da 60 farklı mahallede ikamet eden ve küme örnekleme yöntemiyle belirlenen 1800 katılımcı arasında suç korkusunun sosyolojik belirleyenleri incelenmiştir. Yapılan iki ve çok değişkenli analizler, suç korkusunun erkeklere kıyasla kadınlarda, yaşlılara oranla gençlerde ve son beş yıl içerisinde herhangi bir suçtan mağdur olanlarda daha yüksek olduğunu göstermektedir. Sosyolojik faktörlerden sosyal sermaye arttıkça bireylerin suç korkusu azalırken; beklenmedik bir şekilde, sosyal kontrol arttıkça suç korkusu da artmaktadır. Mahallede algılanan fiziki ve sosyal düzensizlik de suç korkusunu arttırmaktadır. Türk toplumunda sosyal sermaye ve sosyal kontrol mekanizmaları arasındaki ilişkilerin Batı ülkeleri ile benzer ve farklı yönlerinin de incelendiği araştırma sonucunda, Türkiye’de suç korkusunun azaltılması, sosyal organizasyon ve sosyal kontrolün arttırılmasına yönelik politika uygulamaları ve ileride yapılacak çalışmalara yönelik öneriler de sunulmuştur.