Termination of the Municipality Mayor’s Powers Under Municipality Law No. 5393


AYHAN U.

Çağdaş Yerel Yönetimler, vol.18, no.2, pp.17-34, 2009 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 18 Issue: 2
  • Publication Date: 2009
  • Journal Name: Çağdaş Yerel Yönetimler
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.17-34
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

A Mayor is the most effective tool of municipal administration, who is granted numerous duties and responsibilities by laws and regulations. Duly fulfillment of municipal duties by Municipal Administration depends on the coherent collective functioning of all bodies comprising municipality. Nevertheless, considering the existence of laws and regulations that allow collective working of different political parties under the roof of Municipal Administration, conflicts and disputes on issues are inevitable. Delays in providing services due to personal or political interests require the intervention of judicial bodies. In practice, there are cases, where Municipal Council struggles to terminate the Mayor's powers as he/she is from a different political party. Besides, the issue of "the termination of the Mayor's powers by the decision of Minister of Internal Affairs" is open to political misuse. Therefore, such decisions should be meticulously investigated by judicial authorities.
Belediye başkanı, kanunlar ile kendisine pek çok görev ve sorumluluk verilmiş bulunan belediye idaresinin en etkin organıdır. Belediye idaresinin, kendisine verilmiş bulunan görevlerini gereği gibi yerine getirebilmesi, belediyeyi oluşturan organların birbirleri ile uyumlu çalışmalarına bağlıdır. Ancak ülkemizde farklı siyasi partilerin belediye idaresinde bir arada bulunmasına imkân tanıyan kanun hükümleri göz önüne alındığında, farklı görüşler ve amaçlar taşıyan kişiler arasında ihtilafların çıkması kaçınılmaz olacaktır. İşte belediye organlarında kişisel ve siyasi çıkarlar nedeni ile kamu hizmetinin gecikmesi ya da yerine getirilmemesi karşısında yargı organları devreye girecektir. Uygulamada sırf farklı partiden olduğu için belediye başkanının belediye meclisince düşürülmeye çalışıldığı görülmektedir. Ayrıca, “belediye başkanının İçişleri Bakanı’nca görevden uzaklaştırılması” konusu da siyasi suiistimallere açık, yargı yerlerince çok dikkatli incelenmesi gereken bir konudur.