TÜRKİYE’DE İÇ GÜVENLİK VE KAMUSAL ÖZGÜRLÜKLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN AYM KARARLARINA YANSIMASI


Acaray D.

Yaşar Hukuk Dergisi, vol.3, no.2, pp.7-34, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Yaşar Hukuk Dergisi
  • Page Numbers: pp.7-34
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada; her devletin en temel amaç ve görevleri arasında yer alan güvenlik olgusu, iç güvenliğin sağlanması ile kamusal özgürlüklerin güvenceye kavuşturulması açısından ele alınmaktadır. İç güvenlik ile kamusal özgürlüklerin sağlanması, özgürlük- güvenlik dengesi temelinde ele alınarak; devletin kamu düzenini tesis etmesini sağlayan kamu otoritesi, kamusal özgürlüklerin sınırlandırılmasında temel ölçütlerin yerine getirilmesi bakımından devletin yükümlülükleri ve bu alandaki mevzuatın uygulanmasından doğan hak ihlalleri incelenmiştir. Bu türdeki hak ihlalleri, Anayasa Mahkemesi’nin Eylül 2012’den itibaren aldığı bireysel başvuru kararlarına ilişkin istatistik temelinde ele alınmış, bazı Anayasa Mahkemesi kararları ve Yüksek Mahkemenin hükme esas kıldığı gerekçeleri özetlenmiştir. Yapılan değerlendirme ve tartışmaların Genel Kamu Hukuku alanında literatüre katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

Anahtar kelimeler: İç güvenlik, milli güvenlik, kamusal özgürlükler, kolluk, hak ihlalleri.