The Role and Importance of the Police Department in Disaster Management: The Example of Kahramanmaraş Earthquakes


Kavsıracı O., Aslan Ö., Çelik A.

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, vol.59, no.1, pp.155-168, 2024 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 59 Issue: 1
  • Publication Date: 2024
  • Doi Number: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.02.2284
  • Journal Name: Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.155-168
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

After the industrial revolution, cities began to develop in terms of population and economy and quickly became centers of production and service sectors. As a result of this, people today live mostly in cities. As people's desire to live in cities increases, the risk that the possible effects of natural disasters will be greater than expected is increasing. In Turkey, the February 7, 2023 Kahramanmaraş earthquakes occur, reflecting the negativities that earthquakes can cause in cities. This situation points to the expansion of measures to reduce the possible presence of earthquakes in cities. The disaster management process is gaining importance to prevent and reduce the negative effects of earthquakes. In this regard, it is examined how the Police Department, which is an important part of the Turkish public administration, is positioned in combating the negative effects of earthquakes and the disaster management process. The Police Department is currently actively involved in comprehensive combat against earthquakes, especially in emergency response after disasters. In addition to search and rescue of debris during earthquakes, many tasks are carried out during the post-earthquake period. This potential provides significant contributions to the fight against earthquakes with the operations carried out within the Police Department, cyber, flight and criminal departments.

Sanayi devrimi sonrasında şehirler, nüfus ve ekonomik anlamda gelişmeye başlamış ve hızlı bir şekilde üretim ve hizmet sektörünün merkezi olmuştur. Bunun bir sonucu olarak da günümüzde insanlar, yoğun olarak kentlerde yaşamaktadır. İnsanların kentlerde yaşama arzusunun giderek artması, doğal afetlerin olası etki ve hasarlarının beklenenden daha fazla olma riskini arttırmaktadır. Türkiye’de 7 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri, depremlerin kentlerde neden olabileceği olumsuz sonuçlara örnek teşkil etmektedir. Türkiye, yıllardır can ve mal kayıplarına neden olan doğal afetlerle mücadele etmektedir. Bu noktada Türkiye’de daha sık görülen ve daha çok zarara neden olan doğal afet türü ise depremlerdir. Bu durum kentlerde depremlerin olası etkilerini azaltmak için ivedilikle önlemler alınması gerektiğine işaret etmektedir. Depremlerin olumsuz etkilerini önlemek ve azaltmak için de afet yönetim süreci önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, Türk kamu yönetiminin önemli bir parçası olan Emniyet Teşkilatı’nın depremlerin olumsuz etkileri ile mücadele noktasında, afet yönetim sürecinde nasıl konumlandığı incelenmektedir. Emniyet Teşkilatı, depremlerle mücadele kapsamında özellikle afet sonrası acil müdahale ve iyileştirme çalışmalarında aktif olarak görev almaktadır. Depremlerde enkaz arama-kurtarma çalışmalarının yanı sıra deprem sonrası sürece ilişkin çok sayıda görev üstlenmektedir. Bu kapsamda Emniyet Teşkilatı, siber, havacılık ve kriminal daire başkanlıkları bünyesinde yürütülen çalışmalarla depremle mücadele çerçevesinde önemli katkılar sağlamaktadır.