THE MEASUREMENT OF THE PUBLIC’S POLICE PERCEPTION IN THE CONTEXT OF POLICE PROFESSION ETHICS IN THE TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS


KAYABAŞI O., TEKINER M. A.

Türk İdare Dergisi, vol.0, no.485, pp.661-693, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 0 Issue: 485
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Türk İdare Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.661-693
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

the years 1998-2001, many democratic countries have set up their own ethical rules of the police by internalizing these rules. It is notable to record that Police Organization in the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) is yet to have any Police Ethics Rules set. In this context, the main purpose of the research is to determine the extent to which the TRNC Police Organization members perceive the duties and services carried out by people of the TRNC as being ethical and to show what the basic elements of raising the public’s ethical perception towards the police can be. The results of the research reveals that the people of the TRNC have the perception that members of the TRNC Police Organization exhibit ethical behavior with not being at a very high level. In addition, the results of the research were subjected to factor and multiple regression analyzes and the most effective factors in raising the perception of Turkish Cypriot community on the ethical level of members of the TRNC Police Organization were as follows; (1) the legitimate practice and intervention of the police, (2) arrest and investigation of the police according to innocent presumption, (3) duty and service performance with the consciousness of professionalism of the police, and (4) police not making personal use of situation and tasks performed
1998-2001 yılları arasında Avrupa Polis Etik Kurallarının hazırlanmasının ardından birçok demokratik ülke bu kuralları içselleştirerek kendi polis etik kurallarını oluşturmuştur. Ancak, halen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Polis Örgütünde oluşturulmuş polis etik kuralları bulunmadığı görülmektedir. Bu çerçevede, araştırmanın temel amacı KKTC Polis Örgütü mensuplarının yürütmüş olduğu görev ve hizmetlerin KKTC halkı tarafından ne ölçüde etik olarak algılandığını belirlemek ve halkın polislere yönelik etik algısını yükseltmenin temel unsurlarının neler olabileceğini ortaya koymaktır. Araştırma sonuçları,KKTC halkının, KKTC Polis Örgütü mensuplarının çok yüksek düzeyde olmamakla birlikte, etik olan davranışları sergilediği algısına sahip olduğunu göstermiştir. Ayrıca araştırma sonuçları faktör ve çoklu regresyon analizlerine tabi tutulmuş ve KKTC Polis Örgütü mensuplarının etik düzeyine ilişkin KKTC halkının algısını pozitif yönde yükseltmede en etkili faktörlerin sırasıyla; (1) polisin meşru uygulama ve müdahaleleri, (2) polisin masumiyet karinesine göre tutuklama ve soruşturmaları, (3) polisin profesyonellik bilinciyle görev ve hizmet ifası ve (4) polisin görevi ile ilgili çıkar sağlamaması olduğunu ortaya çıkarmıştır