Ulusal Güvenlik Politikası Çerçevesinde ABD’nin Güvenlik Anlayışına Kronolojik Bir Bakış


Creative Commons License

Gündüz O., Göçoğlu V.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.15, no.21, pp.725-755, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 21
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.26466/opus.629941
  • Journal Name: OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.725-755
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada, kuruluşundan bugüne kadar ABD’nin güvenlik stratejilerinin geçirdiği evrim ulusalgüvenlik politikası temelinde ele alınmıştır. Kuruluş döneminde ABD’nin kendi felsefesi ile paralelolarak gelişen güvenlik algısı incelenirken, Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı ve devamındaoluşan gelişmelerin, ABD’nin güvenlik anlayışını Avrupa’ya ve diğer ülkelere müdahil olmaya nasılittiği anlatılmıştır. Çalışmada, ABD’nin kimliğinin şekillenmesinde çok büyük bir etkisi olan SoğukSavaş dönemine değinildikten sonra 1990’lı yıllar ele alınmış, ardından ABD’nin güvenlik anlayışınıbugüne getiren ve bir milat kabul edilen 11 Eylül saldırıları ve bu saldırılara gösterilen reaksiyonirdelenmiştir. Başkan Bush ve Başkan Obama dönemleri sonrası Başkan Trump döneminin güvenlikalgısının ele alındığı çalışmada, ABD siyasetinde 11 Eylül olayları güvenlik anlayışı açısından nasıl birmilat ise, Trump dönemi etkin anlayışının da bu noktada bir başka milat olduğu ortaya konulmuştur.Geniş kapsamlı bir literatür taraması yapılıp çeşitli kaynaklardan ikincil verilere yer verilirken, dönemlerin güvenlik anlayışlarına etki eden düşünce ve olaylar da yorumsamacı bir bakış açısıyla elealınmıştır.