Implementatıon of the new publıc servıce ın polıce management


AKDOĞAN H.

Türk İdare Dergisi, vol.0, no.478, pp.359-380, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 0 Issue: 478
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Türk İdare Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.359-380
  • Police Academy Affiliated: No

Abstract

Presented by DenhardtandDenhardt (2003), the new public service reaffirms the values of democracy, and democratic citizenship. The principles of the New Public Service can be implemented in policing field where there is a frequent interaction with the citizens. Citizens need police for their safety and public security. On the other hand Police need the citizens both to serve them and to sustain the service with their helps. Community Policing (COP) has been developed and prevalent in the world to empower this mutual understanding. Although there is a debate about the efficiency and effectiveness of COP, and there is a lack of scientific research about it in Turkey, the dissemination of COP philosophy which reaffirms democratic values in Policing is vital to understand the New Public Service.COP philosophy implements every principals of the New Public Service in Public sector: Police should servethe citizens : Citizens should actively involved in policing decisions and implementations: Citizens can easily understand and evaluate the police and police strategies by this active involvement and thus it ensures the accountability of police: police can easily point out the citizens problems and needs: police value citizens and serve them instead of steer them.
Denhardt ve Denhardt (2003) tarafından kaleme alınanYeni Kamu Hizmeti (YKH) teorisi demokratik değerleri kamu yönetimi alanına tekrar uygulayan bir yaklaşımdır.YKHnin prensipleri vatandaşla etkileşimin çok sık olduğu polislik alanında uygulama alanı bulabilir. Vatandaşlar güvenlikleri için ve kamu güvenliği için polise ihtiyaç duyarlar. Polis de aynı şekilde, vatandaşınadaha iyi bir hizmet sunmak için, yine vatandaşlara ihtiyaç duyar. Bu karşılıklı anlayışın geliştirilmesi adına demokratik değerlere ve halkın katılımına önem veren Toplum Destekli Polislik (TDP) yaklaşımı geliştirilmiş ve tüm dünyada yaygın hale gelmiştir. Her ne kadar etkiliği ve verimliliği ile ilgili tartışmalar olsa da ve Türkiyedeki uygulamalar için yeterince analiz çalışmaları yapılmış olmasa da, toplum destekli polisliğin demokratik değerleri bir kamu hizmeti olan güvenlik sektöründe etkin kılması YKH anlayışının anlaşılması ve yaygınlaştırılması için önem arz etmektedir. Toplum destekli polislik yaklaşımı polisin vatandaşına hizmet etmesini, vatandaşın kendi güvenliğini ilgilendiren konulardaki kararlara ve bu kararların uygulamasına katılmasını, kamu hizmetçisi olan polisi daha yakından tanıyıp ona hem destek verip hem de bir anlamda kontrol etmesini ve böylece hesap verebilirliğini sağlaması, güvenlik sektöründe vatandaşların istek ve taleplerini kolayca tespit edebilmesini, vatandaşına değer vermesini ve son olarak yönetmek yerine vatandaşına hizmet etmesini sağladığından YKH felsefesinin tüm temel bileşenlerini kamu sektöründe uygulamaktadır. Bu felsefenin tüm kamu sektörlerinde uygulama alanı bulması demokrasi kültürünün gelişmesi ve topluma da etkili ve hızlı bir şekilde yayılmasını sağlayacaktır