Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Türkiye’de İnsan Haklarının Korunmasında Polisin Rolü


Acaray D.

Ombudsman Akademik, no.14, pp.171-197, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Ombudsman Akademik
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.171-197
  • Police Academy Affiliated: Yes

Abstract

İnsan haklarının korunmasına yönelik olarak ulusal ve uluslararası hukukta devletlere yüklenen önemli yükümlülükler vardır. Bu yükümlülüklerin en başta gelen sorumlusu yürütme organı olmakla birlikte; polisin, yürütme organının koruma ve ihlal etmeme yükümlülüğünü ifası bakımından çok önemli bir rolü bulunmaktadır. Polisin bu kapsamda üstlendiği görev, kamu düzenin ve iç güvenliğin sağlanmasına çok hayati bir katkı sunarken; görev esnasında meydana gelen hak ihlalleri ve bu ihlallere yönelik tutulan istatistikler, her ülkenin olduğu gibi, Türkiye’nin de insan hakları gelişimine ilişkin uluslararası alandaki görünümünde stratejik değerde bir yer teşkil etmektedir. Bu çalışmada; insan haklarının korunmasında polisin görev ve yetki alanı mevzuat ve uygulama çerçevesinde ele alınmakta ve bu kapsamda Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvurulara ilişkin kararlarında ortaya çıkan insan hakları ihlalleri tablosunda polisin rolünün 2012 yılından bu yana seyri incelenmektedir. Hak ihlallerinin giderilmesinde yargı kararlarının önemli bir itici güç olmasının yanı sıra, İnsan Hakları dersi, polis ve polis amirleri eğitiminde hem göreve hazırlık aşamasında hem de görevde hizmet içi eğitim kapsamında önemli bir yer teşkil ettiğinden, literatüre ve uygulamaya katkı sunmak amaçlanmaktadır.