Lect. MELİKE MUTLU


Polis Vocational School, Police Vocational Training Pr.

Metrics

Publication

4

Open Access

1

Academic Titles / Tasks

2023 - Continues

2023 - Continues

Lecturer

Police Academy, Polis Vocational School, Police Vocational Training Pr.

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Göçmenlik, Diaspora Biçimleri ve Kimlik

Mutlu M.

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Uluslararası Mübadelede Niğde Sempozyumu, Niğde, Turkey, 16 - 18 November 2023

2022

2022

Kayseri Sahabiye Mahallesi’nin 2010 Sonrası Sosyo-Kültürel Dönüşümü: Kent ve Göç Bağlamında Bir Analiz

Mutlu M.

19. Yüzyıldan Günümüze: Türkiye'ye Yapılan Göçler ve Gelen Göçmenler Sempozyumu, Rize, Turkey, 7 - 09 October 2022, pp.294-318 Creative Commons License

2017

2017

Ortak Bir Kader/Acı: Uzunyayla Çerkeslerinin Toplumsal Hafızasında Büyük Sürgün

Mutlu M.

I. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, Kayseri, Turkey, 24 - 26 November 2017, pp.22-24

Books & Book Chapters

2023

2023

Almanya’da Türk ve Uygur Diasporasının Etkileşimi: Etno-Dinsel ve Etno-Milli Dayanışma

Mutlu M.

in: Almanya'daki Türk Toplumu Üzerine Nitel Araştırmalar Kuram, Yöntem ve Politika Önerileri, Muhammet Mustafa İyi, Editor, Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları, Konya, pp.87-110, 2023