Asst. Prof. DENİZ TURAN


Institute Of Security Sciences, Department Of Crimininal Investigations


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Security Sciences, Public Finance

Metrics

Publication

25

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Thesis Advisory

6

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Security Sciences

Public Finance

Academic Titles / Tasks

2016 - Continues

2016 - Continues

Assistant Professor

Police Academy, Institute Of Security Sciences, Department Of Crimininal Investigations

Managerial Experience

2019 - 2020

2019 - 2020

Director of the Center

Anadolu University, Strategıc Research And Applıcatıon Center

Articles Published in Other Journals

2021

2021

SUSTAINABLE TAX POLICY AGAINST ENVIRONMENTAL NEGATIVE STOCK EXTERNALITIES

TURAN D.

Vergi Raporu , vol.0, no.267, pp.129-148, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

2020

2020

Terörizmin Finansman Kaynakları ve Karapara Aklamanın Terörizmin Finansmanında ki Rolü

TURAN D., GEMİCİ E.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , vol.20, no.2, pp.257-278, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

Ekonomik ve Mali Boyutlarıyla Robot Vergisi

TURAN D.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , vol.20, no.1, pp.57-70, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

Yapay Zekâ ve Vergi Uygulamalarına Etkisi

TURAN D.

Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi , vol.2, no.1, pp.55-70, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşların Terörizmin Finansmanı ve Kara Para Aklama Üzerindeki Rolü

Turan D., Uzun M.

Güvenlik Çalışmaları Dergisi , vol.19, no.3, pp.55-73, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Kamusal Düzenleme Olarak Sürücü Belgesi Verilmesinin (Trafik Eğitiminin) Özel Kuruluşlara Devrinin Sosyo-Ekonomik Maliyetleri

YURDAKUL A., TURAN D., ÇOMAKLI Ş. E.

Uluslararası Trafik ve Ulaşım Güvenliği Dergisi , vol.3, no.1, pp.12-28, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

Geçiş Ülkelerinde Vergi Ahlakı

TURAN D., YURDAKUL A.

İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (Business and Economics Research Journal) , vol.5, no.1, pp.123-141, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

Alkopop Vergilerinin Gençlerin Alkol Tüketimi Üzerine Etkileri ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi

EKİNCİ F., TURAN D.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , vol.13, no.1, pp.111-120, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

2009

2009

ZARARLI ALIŞKANLIĞI ÖNLEMEYE YÖNELİK BİR ARAÇ OLARAK GÜNAH VERGİLERİ VE ETKİNLİĞİ

TURAN D., YURDAKUL A.

EKONOMİ BİLİMLERİ DERGİSİ , vol.1, no.2, pp.1-13, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Çevre Güvenlı̇ğı̇ Kapsamında Bı̇yolojı̇k Çeşı̇tlı̇lı̇ğı̇ Korumaya Yönelı̇k Yerel ve Küresel Vergı̇ Polı̇tı̇kaları

TURAN D.

VI. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER SEMPOZYUMU, Anyalya, Turkey, 18 - 20 April 2019, pp.52-53

2018

2018

Avrupa Birliğin’de Mali Sürdürülebilirliğin Sağlanmasında Büyüme ve İstikrar Paktı ve Etkinliği

TURAN D.

5. International Symposium on Multi- disciplinary Studies (ISMS), Ankara, Turkey, 16 - 17 November 2018, pp.567-589

2018

2018

Terörizmin Finansmanı ile FETÖ/PDY’nin Mali Kaynak Yapılanmasının Karşılaştırmalı Analizi

TURAN D.

5th International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Niğde, Turkey, 26 - 29 October 2018, pp.144

2017

2017

Uluslararası Ekonomik Vesayet ve Türkiye’nin Mali Politikalarına Etkisi

TURAN D., ÇOMAKLI Ş. E.

EUREFE’17 INTERNATIONAL CONGRESS, Aydın, Turkey, 27 - 29 July 2017, vol.2, pp.170-171

2009

2009

Küresel Kamusal Mal Olarak Bilginin Küresel Kamusal Malların Sunumundaki Rolü ve Önemi

TURAN D., YURDAKUL A.

ULUSLARARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ, Yalova, Turkey, 30 October - 01 November 2009, pp.749-762

Books & Book Chapters

2020

2020

Economic Law Enforcement Activities as a Tool for Increasing Economic Efficiency and Productivity in Turkey

TURAN D.

in: Selected Issues on Current International Economics and Macroeconomics, BAŞAR SELİM, DURMAZ ATAKAN, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, pp.228-240, 2020

2020

2020

Terörizmin Finansmanında Sosyal Medyanın Kullanımı

TURAN D.

in: Dijital Çağda Algı ve Propaganda, Eraslan, Levent, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayın, Eskişehir, pp.136-157, 2020

2019

2019

Yenidünya Düzeninde Terörizmin Finansmanında Yaşanan Dönüşüm

TURAN D.

in: Küreselleşmenin Krizi :Yeni Güç Dengeleri, Ali Ayata- Murat Ercan, Editor, EFE AKADEMİ YAYINLARI, İstanbul, pp.461-488, 2019

2018

2018

Türkiyədə İctimai İqtisadi Nizamın Təmin Edilməsində Konstitusional Qaydalar

TURAN D.

in: İqtiadiyyatın İnkişafında Yeni Tendensiyalar, Zivər Zeynalova, Editor, Turan Evi Matbaası, Baku, pp.187-210, 2018

2018

2018

Terörizmin Finansmanı ve Mali Radikalleşme Örneği Olarak FETÖ

TURAN D., ÇOMAKLI Ş. E., YURDAKUL A.

in: Radikalleşme Şiddet ve Terörizm, Salih Zeki Haklı, Editor, Polis Akademisi Yayınları, Ankara, pp.212-235, 2018

2017

2017

Kamu Maliyesi

ÇOMAKLI Ş. E., TURAN D., Doğruyol C.

Savaş Yayınevi, Ankara, 2017

2017

2017

Göçmenlerin Vergisel Boyutta Kayıp ve Kaçakçılığa Etkileri

TURAN D., ÇOMAKLI Ş. E.

in: Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılar, Coşkun Taştan, Ayşe Çolpan Kavuncu, Editor, Polis Akademisi Yayınları, Ankara, pp.81-102, 2017

2016

2016

Kamu Harcama Hukuku

ÇOMAKLI Ş. E., TURAN D.

Polis Akademisi Yayınları, Ankara, 2016

2010

2010

Küresel Kamusal Mallar ve Finansmanı

TURAN D.

DORA YAYINCILIK, Bursa, 2010

2009

2009

Küreselleşme Sürecinde Kamu Harcamalarının Evrimi

TURAN D.

in: Güncel Mali Konular, Prof.Dr. Nihat EDİZDOĞAN, Editor, DORA YAYINCILIK, Bursa, pp.303-320, 2009