Prof. ALİ RIZA TÖNGÜR


Institute Of Security Sciences, Ceza Adaleti Anabilim Dalı

Metrics

Publication

24

Thesis Advisory

3

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Articles Published in Other Journals

2018

2018

Onarıcı Adalet Anlayışının Teorik Temelleri

TÖNGÜR A. R., ÇETİNTÜRK E.

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , vol.17, no.2, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

Laundering the Proceeds of Crime

TÖNGÜR A. R., ÇETİNTÜRK E.

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , vol.17, no.2, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

PREVENTION OF ILLEGAL TRAFFICKING AND TRANSFER OF CULTURAL PROPERTIES IN THE LIGHT OF UNITED NATIONS CONVENTIONS

TÖNGÜR A. R.

MANAS Journal of Social Studies , vol.7, no.52, pp.91-110, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

Sınıraşan Ceza Hukukuna Kavramsal Bir Bakış

TÖNGÜR A. R.

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , vol.17, no.1, pp.51-76, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kurumunun Yeniden Düzenlenmesi Gerekliliği Üzerine

TÖNGÜR A. R.

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , vol.17, no.1, pp.27-49, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

Offence of Entering in Forbidden Military Areas

TÖNGÜR A. R.

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , vol.17, no.1, pp.77-93, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararları Işığında Ne Bis In Idem Prensibi

TÖNGÜR A. R.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , vol.19, no.3, pp.341-354, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

Özel Bir Adli Yardımlaşma Türü Olarak Ortak Soruşturma Ekiplerinin Oluşturulması

TÖNGÜR A. R.

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi , vol.6, no.21, pp.337-358, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

Eurojust ve Karma Soruşturma Ekipleri Eurojust Karma Soruşturma Ekiplerini Nasıl Destekleyebilir Yazar Monika HELMBERG

TÖNGÜR A. R.

Küresel Bakış Çeviri Hukuk Dergisi , vol.5, no.16, pp.1-8, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

Uluslararası Ceza Hukuku Temelinde Kültür Varlıklarının Korunması

TÖNGÜR A. R.

Kazancı Hukuk Araştırmaları Dergisi , vol.1, no.6, pp.18-56, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

Türk Ceza Kanununda Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu

TÖNGÜR A. R.

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , vol.4, no.2, pp.37-64, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu

ARSLAN Ç., TÖNGÜR A. R.

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi , vol.4, no.14, pp.229-251, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

2010

2010

Anayasa Mahkemesinin Avukatlık Sınavına İlişkin Kararı Üzerine Kısa Bir Değerlendirme

ARSLAN Ç., TÖNGÜR A. R.

Fasikül Aylık Hukuk Dergisi (CEHAMER) , vol.2, no.5, 2010 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

Kanun Yolu Olarak İtiraz

TÖNGÜR A. R.

Ceza Muhakemesi Hukukunda Kanun Yolları Konferansı, Turkey, 07 December 2018

2015

2015

Mukayeseli Hukukta İddianamenin İadesi Düzenlemeleri

TÖNGÜR A. R.

Ceza Muhakemesi Hukukunda Lekelenmeme Hakkı, Masumiyet Karinesi ve İddianamenin İadesi Konulu Çalıştay, İstanbul, Turkey, 9 - 10 October 2015

2015

2015

Katılımcı

TÖNGÜR A. R.

2. Ceza Hukuku Reformları Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 May - 04 June 2015

2013

2013

Türk Ceza Adalet Sisteminde Seçenek Ceza ve Tedbirler

TÖNGÜR A. R.

Denetimili Serbestlik Uygulamaları Semineri, Turkey, 30 - 31 May 2013

2011

2011

Ceza Muhakemesinde Vücuttan Kan ve Örnek Alınması

TÖNGÜR A. R.

Olay Yeri Araştırma ve Delil Toplama Semineri, Siirt, Turkey, 24 - 25 December 2011

Books & Book Chapters

2009

2009

Ceza Hukukunda Yeni Boyutlarıyla Erteleme

TÖNGÜR A. R.

Adalet Yayınevi, Ankara, 2009