Asst. Prof. ALİ YURDAKUL


Institute Of Security Sciences, Department Of Crimininal Investigations


Research Areas: Public Finance

Metrics

Publication

10

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Thesis Advisory

7

Biography

Yazar, 2002-2013 yılları arasında Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmış olup, 2013-2017 yılları arasında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Maliye Bölümü'nde Yardımcı Doçent Doktor olarak görev yapmış, aynı unvanla 2017 yılı Ağustos ayından itibaren Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü'nde göreve başlamıştır.

Research Areas

Public Finance

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Assistant Professor

Police Academy, Institute Of Security Sciences, Department Of Crimininal Investigations

2013 - 2017

2013 - 2017

Assistant Professor

Bilecik Seyh Edebali University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Fınance

Articles Published in Other Journals

2017

2017

Kamusal Düzenleme Olarak Sürücü Belgesi Verilmesinin (Trafik Eğitiminin) Özel Kuruluşlara Devrinin Sosyo-Ekonomik Maliyetleri

YURDAKUL A., TURAN D., ÇOMAKLI Ş. E.

Uluslararası Trafik ve Ulaşım Güvenliği Dergisi , vol.3, no.1, pp.12-28, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

Geçiş Ülkelerinde Vergi Ahlakı

TURAN D., YURDAKUL A.

İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (Business and Economics Research Journal) , vol.5, no.1, pp.123-141, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

2009

2009

ZARARLI ALIŞKANLIĞI ÖNLEMEYE YÖNELİK BİR ARAÇ OLARAK GÜNAH VERGİLERİ VE ETKİNLİĞİ

TURAN D., YURDAKUL A.

EKONOMİ BİLİMLERİ DERGİSİ , vol.1, no.2, pp.1-13, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2017

2017

KRİPTO PARA MEKANİZMALARI VE TERÖRİZM FİNANSMANI

YURDAKUL A.

EUREFE’xx17 INTERNATIONAL CONGRESS, Aydın, Turkey, 27 - 29 July 2017, vol.2, pp.116-117

2009

2009

Küresel Kamusal Mal Olarak Bilginin Küresel Kamusal Malların Sunumundaki Rolü ve Önemi

TURAN D., YURDAKUL A.

ULUSLARARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ, Yalova, Turkey, 30 October - 01 November 2009, pp.749-762

Books & Book Chapters

2019

2019

Küreselleşme ve Yeni Vergi Cennetleri Sorunu: Kripto Para

YURDAKUL A.

in: Küreselleşmenin Krizi: Yeni Güç Dengeleri, Murat Ercan , Ali Ayata, Editor, Efeakademi Yayınları, Ankara, pp.411-441, 2019

2018

2018

Terörizmin Finansmanı ve Mali Radikalleşme Örneği Olarak FETÖ

TURAN D., ÇOMAKLI Ş. E., YURDAKUL A.

in: Radikalleşme Şiddet ve Terörizm, Salih Zeki Haklı, Editor, Polis Akademisi Yayınları, Ankara, pp.212-235, 2018

Scientific Refereeing

April 2020

April 2020

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

April 2020

April 2020

Anadolu Strateji Dergisi

Other Journals

March 2020

March 2020

Liberal Düşünce

National Scientific Refreed Journal