Assoc. Prof. KEVSER BEGÜM İSBİR


Institute Of Security Sciences, Ceza Adaleti Anabilim Dalı


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Law, Administrative Law

Email: begumisbir@hotmail.com
Other Email: kevserbegum.isbir@pa.edu.tr
Office Phone: +90 312 462 8996
Fax Phone: +90 312 462 8533
Web: https://avesis.pa.edu.tr/begumisbir
Address: Necatibey Caddesi No:108 Çankaya ANKARA

Metrics

Publication

36

Citation (Scholar)

10

H-Index (Scholar)

2

Citiation (TrDizin)

10

H-Index (TrDizin)

2

Thesis Advisory

4

Open Access

1

Biography

14.03.1984 tarihinde Ankara'da doğdu. Memleketi Elazığ'dır. Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Ceza Adaleti Anabilim Dalı’nda "İdare Hukuku" öğretim üyesidir. Uzmanlık alanı; İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku’dur. 2006 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra sırasıyla; avukatlık stajını tamamlamış, 2009’da Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Kamu İhalelerine Katılma Yasağı” isimli tezi ile yüksek lisans derecesini almıştır. 2009’da Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak göreve başlamış, Dr. Arş. Gör. unvanı ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde akademisyenliğe devam etmiştir. “Doktor” unvanını, 2017 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Kamu Tüzel Kişiliği” isimli tezi ile almıştır. 2009-2020 yılları arasında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde görev yapmıştır. 2020’de Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görevine devam etmiştir.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Bankacılık ve Ticaret Enstitüsü’nde “Hukuk İngilizcesi” eğitimi almış ve Avusturya-Viyana’da düzenlenen “Willem Vis. Moot Court Uluslararası Tahkim Yarışması”nda avukatlık tecrübesiyle takım ikinciliği alarak, Türkiye’yi temsil etmiştir. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde görev yaptığı dönemde “ISTAC-İstanbul Tahkim Merkezi”nin düzenlediği tahkim yarışmasında, öğrencilere takım koçluğu yapmıştır. 2017-2020 yılları arasında lisans programlarında “İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku” dersleri vermiştir. 2020-2021 yıllarında lisansüstü programlarında “Anayasal Düzen ve İdari Yapı, Karşılaştırmalı Metotla Kişisel Verilerin Korunması, Kolluk Faaliyetlerinde İdarenin Sorumluluğu” derslerini vermektedir.

Başlıca çalışma alanları; kamu tüzel kişiliği, idari yaptırımlar, kamu ihaleleri, akıllı şehirler, yenilenebilir enerji hukuku, spor hukuku, kişisel verilerin korunması, kolluk hukuku, idarenin sorumluluğu, idari yargı kararlarının gerekçelendirilmesi, özel güvenlik hukuku, iç güvenlik teşkilatlanması, göç kolluğudur. Bu alanlarda yayınlanmış; dört kitabının yanında, ulusal/uluslararası kitap bölümleri, çok sayıda ulusal/uluslararası makaleleri, çok sayıda uluslararası kongre/sempozyumlarda sunulan/basılan Türkçe/İngilizce bildiri ve posterleri, davetli konuşmacı olarak yer aldığı ulusal kongre/sempozyumları bulunmaktadır. Bir çocuk annesi olup, İngilizce ve Almanca bilmektedir.


Education Information

2009 - 2017

2009 - 2017

Doctorate

Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku, Turkey

2007 - 2009

2007 - 2009

Postgraduate

Ankara University, Instıtute Of Socıal Scıences, Kamu Hukuku , Turkey

2002 - 2007

2002 - 2007

Undergraduate

Ankara University, Faculty Of Law, Hukuk Pr., Turkey

Dissertations

2017

2017

Doctorate

Kamu Tüzel Kişiliği

Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku

2009

2009

Postgraduate

Kamu ihalelerine katılma yasağı

Ankara University, Instıtute Of Socıal Scıences, Kamu Hukuku

Certificates, Courses and Trainings

2007

2007

Hukukçular İçin İngilizce

Foreign Language

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bankacılık ve Ticaret Enstitüsü

2007

2007

Avukatlık Stajı

Vocational Training

Ankara Barosu

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Law

Administrative Law

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Assistant Professor

Police Academy, Institute Of Security Sciences, Ceza Adaleti Anabilim Dalı

2009 - 2020

2009 - 2020

Research Assistant PhD

Gazi University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

Non Academic Experience

2012 - 2012

2012 - 2012

Avukatlık Eğitimi

Turkey Bar Association, Türkiye Barolar Birliği, Avukatlık Eğitimi

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Kolluk Faaliyetlerinde İdarenin Sorumluluğu

Postgraduate

Postgraduate

Anayasal Düzen ve İdari Yapı-II

Postgraduate

Postgraduate

Anayasal Düzen ve İdari Yapı-I

Postgraduate

Postgraduate

Anayasal Düzen ve İdari Yapı-II

Postgraduate

Postgraduate

Karşılaştırmalı Metotla Kişisel Verilerin Korunması

Undergraduate

Undergraduate

İdare Hukuku

Postgraduate

Postgraduate

Anayasal Düzen ve İdari Yapı-I

Undergraduate

Undergraduate

İdare Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

İDARİ YARGILAMA HUKUKU

Undergraduate

Undergraduate

İdare Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

İDARE HUKUKU

Advising Theses

Continues

Continues

Postgraduate

Ceza Muhakemesinde Önleyici Denetim

İsbir K. B. (Advisor)

A.TUYGUN(Student)

Continues

Continues

Postgraduate

Suçun Önlenmesinde Algı Analizi Twitter Örneği

İsbir K. B. (Advisor)

U.SOYRAÇ(Student)

Continues

Continues

Postgraduate

Suçun Önlenmesinde Öz Denetim

İsbir K. B. (Advisor)

M.Nur(Student)

Articles Published in Other Journals

2023

2023

Smart Administration ApplicationsInTurkish Administrative Law

İsbir K. B.

BALTIC JOURNAL OF LAW AND POLITICS , vol.16, no.3, pp.3173-3183, 2023 (Scopus)

2022

2022

Security and Emergency Coordination Center (SECC) and Use of Artifical Intelligence on Disasters

İsbir K. B.

Afet ve Risk Dergisi , vol.5, no.2, pp.601-622, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

2022

2022

Security and Emergency Coordination Center (SECC) and Use of Artifical Intelligence on Disasters

ISBIR K. B., Kaya A.

Afet ve Risk Dergisi , vol.5, no.2, pp.601-622, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier

2022

2022

The Relation Between Efficiency and Ethics At Local Public Services: The Case of Ardahan Municipality

İsbir K. B., Yaman A.

Ardahan Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , vol.4, no.1, pp.51-60, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

Sosyal Risk İlkesinde Kanuni Bir Yöntem 5233 Sayılı Kanun ve Uygulanması

İsbir K. B.

Memleket Siyaset Yönetim , vol.10, no.24, pp.86-111, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

Özel İstihdam Bürosu Açma İzninin Hukuksal Niteliği

İSBİR K. B.

Kamu-İş/İş Hukuku ve İktisat Dergisi , vol.14, no.2, pp.29-45, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

İnsan Zararları Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevlerine Dair Kanun Teklifine Eleştirel Bakış

Akyılmaz B., Evren Ç. C., Türkoğlu Üstün K., İsbir K. B., Cin Karagöz E., Albal H., et al.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , vol.14, no.2, pp.167-198, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2011

2011

İdari Yargıda İptal Davasının Tarihsel Gelişimi

İsbir K. B.

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY LAW FACULTY-HUKUK FAKULTESI MECMUASI , vol.69, pp.949-964, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

2010

2010

Temsili Demokrasi Anlayışına Göre Yerel Yönetimlerde Özerklik

İsbir K. B.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi-Bilge Umar’xxa Armağan , vol.11, pp.1571-1599, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

2010

2010

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Uzlaştırma Yetkisi

İsbir K. B.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , vol.14, no.1, pp.335-368, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

2008

2008

TBMM İçtüzüğüne Göre Milletvekillerine Uygulanan Disiplin Cezaları

İsbir K. B.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , vol.12, pp.823-849, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

2007

2007

Kamu Hizmeti İlkeleri Işığında Özel Radyo Televizyon Yayıncılığının Değerlendirilmesi

İsbir K. B.

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , vol.11, pp.815-835, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

İDARİ YARGIDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI VE YENİ YARGILAMA USULLERİ

İsbir K. B.

İDARİ YARGIDA GÜNCEL GELİŞMELER/ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ, Eskişehir, Turkey, 06 May 2019

2019

2019

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Kamu Tüzel Kişiliği

İsbir K. B.

Elazığ Barosu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin İdari Yargıya Etkileri, Elazığ, Turkey, 01 February 2019

2018

2018

Yerel Kamu Hizmetlerinde Dönüşüm: Akıllı Şehirler ve Akıllı Kamu Hizmeti

İsbir K. B.

Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2018, pp.1052-1059

2018

2018

Dynamic Administrative Law and The Practice of Smart Cities in Turkey

İsbir K. B.

The Future of Administrative Law- SciencesPo/21 June 2018 Paris/FRANCE, Paris, France, 21 - 22 June 2018

2017

2017

Yeni Bir İdari Kolluk Türü: Göç Kolluğu

İsbir K. B.

KAYSEM (Kamu Yönetimi Sempozyumu), Elazığ, Turkey, 28 - 30 September 2017, pp.2595-2610

2016

2016

Danıştay Kararları Işığında 5233 Sayılı Kanun un Uygulanması

İsbir K. B.

Ankara Barosu 5233 Sayılı Terörden Kaynaklanan Zararların Karşılanması Paneli, Ankara, Turkey, 06 April 2016

2015

2015

The Role of The Municipalities On Energy Efficiency in Turkey

İsbir K. B.

ISBS 2015, Ankara, Turkey, 28 - 30 May 2015, pp.1049-1052

2014

2014

Government Incentives and Supports for Renewable Energy

Çakmak N. M., İsbir K. B.

ICEM 2014, İstanbul, Turkey, 5 - 07 June 2014, pp.219-227

2013

2013

Legal Policies for Advancing Renewable Energy Technologies and Efficient Construction Case of Turkey

İsbir K. B.

International Conference and Exhibition on Application of Efficient and Renewable Energy Technologies in Low Cost Buildings and Construction, Ankara, Turkey, 16 - 18 September 2013, pp.195-201

Books & Book Chapters

2023

2023

İdari Yargı: Tarihsel Süreç, Kurumsal Yapılanma ve İşleyiş

İsbir K. B.

in: Cumhuriyetin 100.Yılında Türk Devlet Teşkilatının Anatomisi ve Fizyolojisi , Mehmet Akif Özer,Yusuf Pustu,Reha Bayansar, Editor, Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım, Ankara, pp.727-744, 2023

2021

2021

COVID-19 Pandemisi Sürecinde Adalet Bakanlığı'nın Politikalarına İlişkin Hukuki Değerlendirmeler

İsbir K. B.

in: COVİD-19 PANDEMİSİ VE TÜRKİYE, Tekin Avaner,Ahmet Barbak,Recep Fedai, Editor, TİAV (Türk İdari Araştırmalar Vakfı), Ankara, pp.287-316, 2021

2020

2020

İç Güvenlik Teşkilatı

İsbir K. B.

in: İç Güvenlik Kamu Düzeni Yeni Kamu Hizmeti Perspektifinden Güvenlik Yönetimi, İbrahim İRDEM, Editor, Polis Akademisi Yayınları, Ankara, pp.80-100, 2020

2020

2020

11,12,13,14,15,16.Bölümler

İsbir K. B.

in: ÖZel Güvenlik Hukuku Cilt 2, Ufuk Ayhan, Editor, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.37-115, 2020

2020

2020

Çeşitli Kriterlere Göre Hukukun Uygulanması

İsbir K. B.

in: HUKUKA GİRİŞ, Ali Rıza Töngür, Editor, Polis Akademisi Yayınları, Ankara, pp.114-128, 2020

2019

2019

Türk Spor Hukuku Mevzuatı

Avcı M., İsbir K. B.

Lykeion Yayınevi, Ankara, 2019

2018

2018

İsviçre

İsbir K. B.

in: Yönetsel Yapı İncelemeleri, Burhan AYKAÇ, Hatice ALTUNOK, Fatmagül GEDİKKAYA, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.383-410, 2018

2018

2018

Yerel Kamu Hizmetlerinde Dönüşüm: Akıllı Şehirler ve Akıllı Kamu Hizmeti

İsbir K. B.

in: Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları, Mehmet Mecek, Bekir Parlak, Emin Atasoy, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.1052-1059, 2018

2017

2017

Kamu Tüzel Kişiliği

İsbir K. B.

Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara, 2017

2015

2015

Kamu Yararı/Kamu Gücü/Kamu Düzeni/Kamuoyu/Kamu Kuruluşu

İsbir K. B.

in: Kamu Politikaları Ansiklopedisi, Hatice Altunok,Fatma Gül Gedikkaya, Editor, Nobel, Ankara, pp.50-70, 2015

2015

2015

Energy Management, Economics and Policy/Government Incentives and Supports for Renewable Energy

ÇAKMAK N. M., İSBİR K. B.

in: Energy Systems and Management, BİLGE, Ali Nezihi, TOY, Ayhan Özgür, GÜNAY, Mehmet Erdem, Editor, Springer, pp.219-227, 2015

2011

2011

Kamu İhalelerine Katılma Yasağı

İsbir K. B.

Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara, 2011

Scientific Refereeing

November 2023

November 2023

AMME IDARESI DERGISI

Journal Indexed in SSCI

October 2023

October 2023

Afet ve Risk Dergisi

National Scientific Refreed Journal

May 2023

May 2023

Adalet Dergisi

National Scientific Refreed Journal

November 2022

November 2022

Adalet Dergisi

National Scientific Refreed Journal

October 2022

October 2022

Kırıkkale Hukuk Mecmuası

National Scientific Refreed Journal

September 2022

September 2022

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

June 2022

June 2022

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

May 2022

May 2022

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

November 2021

November 2021

International Journal of Traffic and Road Safety

National Scientific Refreed Journal

September 2021

September 2021

Adalet Dergisi

National Scientific Refreed Journal

September 2021

September 2021

Adalet Dergisi

National Scientific Refreed Journal

July 2020

July 2020

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

Scientific Consultations

2020 - Continues

2020 - Continues

Other

Polis Akademisi

Police Academy, Institute Of Security Sciences, Ceza Adaleti Anabilim Dalı, Turkey

Tasks In Event Organizations

Kasım 2021

Kasım 2021

Uluslararası Ceza Hukuku Kongresi

Scientific Congress

İsbir K. B.
Turkey

Awards

May 2015

May 2015

ISBS Poster Birinciliği Ödülü

IsbsCongress and Symposium Activities

25 August 2023 - 27 August 2023

25 August 2023 - 27 August 2023

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu Çalıştayı

Panelists

İzmir-Turkey

21 June 2023 - 21 June 2023

21 June 2023 - 21 June 2023

Uyuşturucu ile Mücadele Çalıştayı

Panelists

Ankara-Turkey

15 December 2022 - 17 December 2022

15 December 2022 - 17 December 2022

Dijital Çağda Hukuk Sempozyumu

Panelists

İzmir-Turkey

Invited Talks

May 2019

May 2019

İdari Yargıda Güncel Gelişmeler

Conference

Anadolu Üniversitesi-Turkey

February 2019

February 2019

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin İdari Yargıya Etkileri

Conference

Elazığ Barosu-Turkey

May 2015

May 2015

5233 Sayılı Terörden Kaynaklanan Zararların Tazmini Konferansı

Conference

Ankara Barosu-Turkey

Scholarships

2018 - 2018

2018 - 2018

Doktora Sonrası Yurtdışı Araştırma Bursu

TUBITAK

Jury Memberships

January-2024

January 2024

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Anadolu Üniversitesi

August-2023

August 2023

Post Graduate

Post Graduate - Polis Akademisi

May-2022

May 2022

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Anadolu Üniversitesi

March-2021

March 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Anadolu Üniversitesi