Asst. Prof. DENİZ ACARAY


Institute Of Security Sciences, Ceza Adaleti Anabilim Dalı


Research Areas: Social Sciences and Humanities, General Public Law

Metrics

Publication

20

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Thesis Advisory

6

Biography

1976’da Zonguldak’ta doğmuş; ilköğrenimini Hisarönü Zübeyde Hanım İlkokulunda, orta okul ve lise öğrenimini TED Zonguldak Koleji’nde, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimini Varşova Üniversitesi Gazetecilik ve Siyasal Bilimler Fakültesi’nde Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde almıştır. Türkiye’nin Avrupa Birliği Adaylık Süreci ile ilgili çalıştığı bu süreçte “The Applicability of Copenhagen Political Criteria by Turkey and the Probable Issues to Be Occurred During the Negotiations” başlıklı yüksek lisans tezi ile mezun olmuştur. 2008-2014 yılları arasında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku ABD’da doktora eğitimine devam eden ACARAY,  “Siyasal Katılma Yolu İle İnsan Haklarının Korunması” başlıklı doktora tezi ile doktora eğitimini tamamlamıştır. 2000 yılında MEB’da başladığı kamu görevini, 2010 yılından itibaren sırasıyla Bülent Ecevit Üniversitesi İİBF, Bartın Üniversitesi İİBF’de öğretim görevlisi olarak sürdürmesinin ardından Şubat 2015’te Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü’nde Öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır. Çalışma alanları; Genel Kamu Hukuku çatısı altında insan hakları, devlet, anayasa, jeopolitik, milli güvenlik, siyasal katılma, liderlik ve sivil toplumdur. İyi derecede İngilizce, temel düzeyde Almanca ve Lehçe bilmektedir. Aktif bir sivil toplum gönüllüsü olan ACARAY, evli ve üç çocuk annesidir.

Education Information

2008 - 2014

2008 - 2014

Doctorate

Ankara University, Instıtute Of Socıal Scıences, Kamu Hukuku (Dr), Turkey

2003 - 2005

2003 - 2005

Postgraduate

Varsova Üniversitesi, Warsaw University Faculty of Journalism and Political Science Institute of International Relations, Poland

1994 - 2001

1994 - 2001

Undergraduate

Ankara University, Faculty Of Law, Hukuk Pr., Turkey

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Certificates, Courses and Trainings

2021

2021

P4C TÜRKİYE Çocuklar Ve Topluluklar İçin Felsefe Eğitim Uzmanlığı Eğitimi

Human Rights

P4C TÜRKİYE

2020

2020

Mali İşbirliği AB Programları ve Proje Döngüsü Yönetim Kursu

Project Management

Ankara University ATAUM

2019

2019

Uzlaştırmacı Eğitimi

Human Rights

Türkiye Barolar Birliği

2019

2019

Arabuluculuk Eğitimi

Human Rights

Türkiye Barolar Birliği

2018

2018

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Stratejik Araştırmalar Merkezi, Stratejik İletişim Sertifika Programı (2018)

Security

Başkent Üniversitesi

2016

2016

“Yaratıcı Drama Eğitmenliği/ Liderliği Eğitimi

Personal Evolution

Çağdaş Drama Derneği

2016

2016

Anlattırıcı Soru ve Çapraz Sorgu

Human Rights

TÜrkiye Barolar Birliği

2016

2016

Training of Trainers against Hate Crimes for Law Enforcement (TACHLE)” (2016)

Human Rights

Police Academy

2013

2013

“Çevre Eğitimi”, “Toprak ve Toprak Sorunları” ve “Sivil Toplum, Gönüllülük ve Liderlik”

Environment and Sustainability

TEMA Vakfı

2013

2013

TÜBİTAK 2237 Programı kapsamında yürütülen Sosyal Bilimler Projeleri Yazım Eğitimi Sertifika Programı

Project Management

TUBİTAK

2009

2009

Türkiye Ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) AB Hukuku Eğiticilerin Eğitimi

Human Rights

TODAİE

2007

2007

Ankara Üniversitesi (ATAUM) AB Hukuku Sertifika Programı

Human Rights

Ankara Üniversitesi ATAUM

Research Areas

Social Sciences and Humanities

General Public Law

Academic Titles / Tasks

2015 - Continues

2015 - Continues

Assistant Professor

Police Academy, Institute Of Security Sciences, Ceza Adaleti Anabilim Dalı

2010 - 2015

2010 - 2015

Lecturer

Bartin University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Busıness

Articles Published in Other Journals

2022

2022

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARINDA TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİ SINIRLANDIRMA SEBEBİ OLARAK MİLLİ GÜVENLİK

Acaray D.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , vol.71, no.1, pp.167-206, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

2021

2021

TÜRKİYE’DE İÇ GÜVENLİK VE KAMUSAL ÖZGÜRLÜKLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN AYM KARARLARINA YANSIMASI

Acaray D.

Yaşar Hukuk Dergisi , vol.3, no.2, pp.7-34, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2021

2021

The Role of Police at Protection of Human Rights In Turkey In the Light of Judgements of Constitutional Court

ACARAY D.

Ombudsman Akademik , vol.7, no.14, pp.171-197, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

2021

2021

Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Türkiye’de İnsan Haklarının Korunmasında Polisin Rolü

Acaray D.

Ombudsman Akademik , no.14, pp.171-197, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

KAFKASYA JEOPOLİTİĞİNDE ODAK NOKTASI OLARAK GÜNEY OSETYA

ACARAY D.

Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , vol.6, no.2, pp.168-183, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

İnsan Haklarının Korunması Amacıyla Devlet İktidarının Sınırlandırılması ve Siyasal Katılmanın Buna Etkisi

ACARAY D.

Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , vol.2, no.4, pp.119-144, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

ÇAĞDAŞ HUKUK BİLİMİ ÇERÇEVESİNDE GENEL KAMU HUKUKUNUN KONUMLANDIRILMASI SORUNU

Asker A., Acaray D.

INTERNATIONAL CONFERENCE XXI CENTURY, NEW CHALLENGES AND MODERN DEVELOPMENT TENDENCIES OF LAW, Baku, Azerbaijan, 21 - 22 December 2021

2018

2018

Bir İnsan Hakları Yükümlülüğü ve Sosyal Devlet Uygulaması Olarak Uyuşturucuyla Mücadele

ACARAY D.

Uluslararası Uyuşturucu Konferansı, Antalya, Turkey, 6 - 08 December 2018

2017

2017

KÜÇÜK PRENS’xxİN DEMOKRATİK SORULARI

ACARAY D.

Al Farabi 1st International Congress On Social Sciences, Turkey, 11 - 14 May 2017

2017

2017

MEB İlköğretim Okullarında Okutulan İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi Dersinin Doktrin Temelinde Değerlendirilmesi

ACARAY D.

Innovation and Global Issues in Social Sciences, Antalya, Turkey, 27 - 29 April 2017

Books & Book Chapters

2020

2020

21. Yüzyılda İnsan Hakları Ve Güvenlik

ACARAY D.

in: İnsan Hakları Ve Güvenlik, Ömer Özkaya, Editor, Adalet Yayınevi, Ankara, pp.21-51, 2020

2019

2019

ÖZEL GÜVENLİKTE KAMUSAL ALAN ÖZEL ALAN İLİŞKİSİ

ACARAY D.

in: Güvenlik Yönetimi Özel Güvenlik, UÇKUN GAZİ, KONAK ORKUN, Editor, UMUTTEPE YAYINLARI, Kocaeli, pp.35-42, 2019

2019

2019

Bir İnsan Hakları Yükümlülüğü ve Sosyal Devlet Uygulaması olarak Uyuşturucu ile Mücadele

ACARAY D.

in: Türkiye’xxde ve Dünyada Uyuşturucu ile Mücadele, SOYSAL ESRA, Editor, Polis Akademisi Yayınları, Ankara, pp.159-166, 2019

2018

2018

İnsan Hakları

Acaray D.

Polis Akademisi, Ankara, 2018

2018

2018

TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ HAKKINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASINDA VE ULUSLARARASI HUKUKTA YER ALAN BAŞLICA KONULAR

Acaray D.

in: TOPLUMSAL HAREKETLER VE KİTLE PSİKOLOJİSİ , Esra SOYSAL,COŞKUN TAŞTAN, Editor, Polis Akademisi , Ankara, pp.193-220, 2018

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2019 - Continues

2019 - Continues

İLDEMAY Vakfı

Chairman

Scientific Consultations

2016 - Continues

2016 - Continues

Other

ANKA Enstitüsü

Police Academy, Institute Of Security Sciences, Ceza Adaleti Anabilim Dalı, Turkey

2013 - Continues

2013 - Continues

Other

TEMA Vakfı

Police Academy, Institute Of Security Sciences, Ceza Adaleti Anabilim Dalı, Turkey