Lect. ERKİN AKAN


,


Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

6

Open Access

6

Education Information

2006 - 2008

2006 - 2008

Postgraduate

Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih, Turkey

Dissertations

2008

2008

Postgraduate

Cumhuriyet Döneminde Ayasofya Creative Commons License

Canakkale Onsekiz Mart University, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2007 - Continues

2007 - Continues

Lecturer

Police Academy, Polis Vocational School

Articles Published in Other Journals

2022

2022

Osmanlı Arşiv Belgelerinin Işığında Calvert Çiftliği Sorunu (1914-1921)

Akan E.

Türk Dünyası Araştırmaları , vol.130, no.256, pp.45-66, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2020

2020

Ayasofya Cami'nin Müzeye Çevrilmesi Üzerine Bir Araştırma

Akan E.

Türk Dünyası Araştırmaları , vol.125, no.247, pp.313-328, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2020

2020

Şehremini Cemil Paşa'nın İstanbul'un Çehresine Katkıları Üzerine Bir İnceleme

Akan E.

Türk Dünyası Araştırmaları , vol.125, no.246, pp.193-220, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2018

2018

Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Londra Konferansı (21 Şubat 1921-12 Mart 1921)

Akan E.

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı , vol.16, no.24, pp.245-267, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Osmanlı Arşiv Belgelerinde Akbaş Vakası (26-27 Ocak 1920)

Akan E.

İstiklâl Yolunda Milli Mücadelenin 100. Yılı, İstanbul, Turkey, 27 November 2019, pp.30-48 Creative Commons License

2018

2018

Mondros Mütarekesi'nin İmzalanmasının İstanbul Basınındaki Akisleri

Akan E.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (CONGIST'18), İstanbul, Turkey, 12 - 14 September 2018, pp.207-229 Creative Commons License