Assoc. Prof. HASAN SENCER PEKER


Institute Of Security Sciences, Security Strategy Management


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Economics, Economic Policy, Development Economics and Economic Growth

Metrics

Publication

28

Citation (Scholar)

381

H-Index (Scholar)

11

Thesis Advisory

5

Education Information

2020 - Continues

2020 - Continues

Associate Degree

Ankara University, Faculty Of Open And Dıstance Educatıon, Bilgisayar Programcılığı, Turkey

Dissertations

2014

2014

Doctorate

Türkiye’nin enerji arz güvenliği ve ölçülmesi: Türkiye’nin enerji arz güvenliği endeksine yönelik bir uygulama

Selcuk University, Instıtute Of Socıal Scıences, İktisat (Dr)

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Economics

Economic Policy

Development Economics and Economic Growth

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Assistant Professor

Police Academy, Institute Of Security Sciences, Security Strategy Management

2011 - 2017

2011 - 2017

Lecturer

Gazi University, Tapu Kadastro Yüksekokulu, Emlak Ve Emlak Yönetimi Bölümü

Managerial Experience

2024 - Continues

2024 - Continues

Assistant Director of the Institute

Police Academy, Institute Of Security Sciences, Security Strategy Management

2016 - 2016

2016 - 2016

Deputy Director of Junior College

Gazi University, Tapu Kadastro Yüksekokulu

Non Academic Experience

2022 - Continues

2022 - Continues

İdari/Akademik Danışman

Company, Firmanet Yazılım ve Teknoloji A.ş., Management

2007 - 2011

2007 - 2011

Key Account Manager

Company, Solimpeks Energy, Sales

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Enerji Güvenliği ve Diplomasi

Postgraduate

Postgraduate

Türkiye Ekonomisi

Postgraduate

Postgraduate

Energy Security and Diplomacy

Postgraduate

Postgraduate

Kamu Harcama Hukuku

Postgraduate

Postgraduate

İktisat Teorisi

Doctorate

Doctorate

Enerji Güvenliği

Undergraduate

Undergraduate

GENEL EKONOMİ

Undergraduate

Undergraduate

İKTİSADA GİRİŞ

Undergraduate

Undergraduate

ULUSLARARASI TİCARİ VE EKONOMİK ÖRGÜTLER

Articles Published in Other Journals

2019

2019

SANAYİ 4.0’xxIN ENERJİ GÜVENLİĞİNE OLASI ETKİLERİ

PEKER H. S., ARSLANOĞLU H.

Güvenlik Çalışmaları Dergisi , vol.20, no.2, pp.121-133, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Petrol ve Doğalgaz Rezervleri Üzerinden Ortadoğu’ daki Çatışmaları Anlamak

YILMAZ M. L., PEKER H. S.

Akademik Ortadoğu , vol.12, no.1, pp.97-118, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

TÜRKİYE NİN ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ÖLÇÜLMESİ TÜRKİYE NİN ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ ENDEKSİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA

PEKER H. S.

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ , vol.5, no.2, pp.763-784, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

AVRUPA DA MERKANTİLİST UYGUYLAMALAR VE OSMANLI EKONOMİSİ İLE BİR KARŞILAŞTIRMA

PEKER H. S.

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ , vol.5, no.1, pp.1-12, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

Su Kaynaklarının Türkiye Açısından Ekono Politik Önemi Ekseninde Olası Bir Tehlike Su Savaşları

YILMAZ M. L., PEKER H. S.

Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi , vol.3, no.4, pp.57-74, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

2012

2012

EĞİTİMİN EKONOMİK KALKINMAYA ETKİSİ

ALTINIŞIK İ., PEKER H. S.

SOSYOTEKNİK SOSYAL VE TEKİNK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ , no.4, pp.1-13, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

2012

2012

2008 KÜRESEL FİNANSAL KRİZİNİN AVRUPA BİRLİĞİ YENİLENEBİLİR ENERJİ SEKTÖRÜNE ETKİSİ

PEKER H. S., ALTINIŞIK İ., KARAKOÇ R.

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ELEKTRONİK DERGİSİ , vol.3, no.5, pp.145-158, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

2011

2011

2008 Küresel Finansal Krizinin Konya Otomotiv Yan Sanayi Sektörüne Etkileri Üzerine Bir Uygulama

PEKER H. S., YILMAZ M. L.

Sosyal Bilimler Meslek Yükseokulu Dergisi , vol.14, no.1, pp.1-12, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

2011

2011

NEGATİF DIŞSALLIKLARIN İÇSELLEŞTİRİLMESİ AÇISINDAN KARBON TİCARETİ

ALTINIŞIK İ., PEKER H. S.

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ELEKTRONİK DERGİSİ , vol.2, no.4, pp.65-76, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

2011

2011

TÜRKİYE DE ENFLASYON VE ENFLASYON HEDEFLEMESİ UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

PEKER H. S.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ , vol.16, no.22, pp.487-506, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

2010

2010

BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI EKONOMİK ÖNEMİ AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DKEİ DURUMLARI

ALTINIŞIK İ., PEKER H. S.

BÜTÇE DÜNYASI DERGİSİ , no.34, pp.145-156, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

2010

2010

GÜNEŞ ENERJİSİ YATIRIMLARINA YÖNELİK TEŞVİKLER VE TÜRKİYE DEKİ DURUM

İRAZ R., ALTINIŞIK İ., PEKER H. S.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO DERGİSİ , vol.13, pp.69-78, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

2009

2009

KÜRESEL KAMUSAL MALLAR VE FİNANSMANI

ALTINIŞIK İ., PEKER H. S.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO DERGİSİ , vol.12, pp.323-332, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

2008

2008

EĞİTİM VE GELİR DAĞILIMI EŞİTSİZLİĞİ

ALTINIŞIK İ., PEKER H. S.

KARAMANOĞLU MEHMET BEY ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ , no.15, pp.101-118, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

İNSAN HAKLARI VE ENERJİ GÜVENLİĞİNİN EVRİMLERİ

PEKER H. S.

ICOFINT, İstanbul, Turkey, 4 - 05 April 2020

2018

2018

Doğu Akdeniz Doğal Gaz Rezervlerinin Bölge Diplomasisine Etkisi

PEKER H. S.

III. Uluslararası Güvenlik Sempozyumu, Antalya, Turkey, 23 - 25 November 2018

2015

2015

TURKEY S ECONOMIC PROGRESS BETWEEN 2003 2013 AND TURKEY S POTITION ON ENERGY LADDER

PEKER H. S., ŞAHİN G., BURAK Y.

ANADOLU INTERNATIONAL CONFERENCE IN ECONOMICS, Eskişehir, Turkey, 10 - 12 June 2015

Books & Book Chapters

2023

2023

Ekonomi Güvenliği ve Yaptırımlar

Peker H. S.

in: Yeni Güvenlik Tehditleri, Bayram Ali SONER,Şule TOKTAŞ,Orhan ÇİFÇİ, Editor, Polis Akademisi yayınları, Ankara, pp.99-120, 2023

2020

2020

İktisadi Açıdan Dolandırıcılık

PEKER H. S.

Polis Akademisi Yayınevi, Ankara, 2020

2020

2020

Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetleri Enerji Kaynaklarını Diplomasi Aracı Olarak Kullanabilir mi?

PEKER H. S., YILMAZ M. L.

in: Uluslararası İlişkiler Tahlilleri - 2, Orhan Karaoğlu, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.173-190, 2020

2020

2020

SİBER UZAY VE GÜVENLİKTE PARADİGMA DEĞİŞİMİ: SİBER SAVAŞ

PEKER H. S.

in: ULUSLARARASI GÜVENLİK: GELENEKSELDEN GÜNCELE BİR GÜNDEM ANALİZİ, Emre ÇITAK, Sami KİRAZ, Editor, Orion, Ankara, pp.569-588, 2020

2019

2019

Doğu Akdeniz Doğal Gaz Rezervleri’xxnin Ekonomik Önemi ve Oyun Değiştirici Olma Potansiyeli

PEKER H. S.

in: Doğu Akdeniz’den Basra’ya Krizler ve Düzen, Murat Tınas, Buğra Sarı, Editor, Polis Akademisi Yayınları, Ankara, pp.275-288, 2019

2018

2018

Elektrik Tüketimi, Co2 Emisyonu ve Kişi Başı GayrisafiYurtiçi Hâsıla Arasındaki İlişkinin İncelenmesi:Ampirik Bir Çalışma

PEKER H. S., BENLİ Y.

in: İktisadi ve İdari Bilimler, Azmi Yalçın, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.287-294, 2018

2018

2018

Mutluluk ve İşyerinde Mutluluk

AKDUMAN G., ÇENBERCİ E., KIRKİÇ F. B., SARIHAN A. Y., ÖRS H., ÖZER A., et al.

in: Bilimsel Araştırmalar Kitabı- İktisadi ve İdari Bilimler Cilt 1, Azmi Yalçın, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.307-317, 2018

2018

2018

Current Account Deficit Of Turkey:Is Renewable Energy A Solution?

PEKER H. S.

in: Economic And Administrative Sciences, Azmi Yalçın, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.67-78, 2018

2016

2016

EKONOMİK AÇIDAN TÜRKİYE’NİN ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ

PEKER H. S.

in: GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR, Yeşim Kubar, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.339-372, 2016

2015

2015

1. GİRİŞ: EKONOMİ NEDİR?, 4. TALEP, ARZ VE PİYASA DENGESİ

PEKER H. S., YILMAZ M. L., ŞAHİN G., KIZILKAYA O., ŞENTÜRK M., ŞAHİN A., et al.

in: MAKROEKONOMİ, KARABULUT, KEREM, Editor, NOBEL, Ankara, pp.1-96, 2015


Invited Talks

December 2016

December 2016

Türkiye'de Termal Güneş Enerjisi

Conference

SolarTR-Turkey