Prof. İBRAHİM ARISOY


Institute Of Security Sciences, Security Strategy Management


Research Areas: Social Sciences and Humanities


Names in Publications: ARISOY İBRAHİM

Metrics

Publication

41

Citation (Scopus)

123

H-Index (Scopus)

4

Thesis Advisory

6

Education Information

1997 - 2001

1997 - 2001

Undergraduate

Karadeniz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, Turkey

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Professor

Police Academy, Institute Of Security Sciences, Security Strategy Management

2015 - 2019

2015 - 2019

Associate Professor

Police Academy, Institute Of Security Sciences, Security Strategy Management

Articles Published in Other Journals

2018

2018

An Empirical Examination of Unemployment Invariance Hypothesis, Discouraged and Added Worker Effects in Turkey

ARISOY İ.

International Journal of Economics and Financial Issues , vol.8, no.6, pp.11-14, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

THE QUALITY OF GOVERNANCE AND ECONOMIC GROWTH: AN EMPIRICAL ANALYSIS ON TURKEY

ÜNLÜKAPLAN İ., ARISOY İ., CANIKALP E.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , vol.0, no.Prof. Dr. Harun TERZİ Özel Sayısı, pp.487-508, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

2017

2017

Unemployment and labor force participation across the US States: new evidence from panel data

ARISOY İ., APERGİS N.

SPOUDAI Journal of Economics and Business , vol.67, no.4, pp.45-84, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

Türkiye’de Grevlerin Belirleyicileri

ARISOY İ., YAPRAK Ş.

Ekonomi Bilimleri Dergisi , vol.8, no.2, pp.103-116, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

Türkiye de Tüketim Harcamaları Krediler ve Tüketici Güveni Arasındaki İlişkilerin Analizi

ARISOY İ., AYTUN C.

Business and Economics Research Journal , vol.5, no.2, pp.33-45, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

Türkiye de Uzun Dönem Geniş Para M2Y Talebinin Tahmini Zamanla Değişen Katsayılar Yönteminden Bulgular

Gencer S., ARISOY İ.

EGE ACADEMIC REVIEW , vol.13, no.4, pp.515-526, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

Testing For The Fisher Hypothesis Under Regime Shifts In Turkey New Evidence From Time Varying Parameters

ARISOY İ.

International Journal of Economics and Financial Issues , vol.3, no.2, pp.496-502, 2013 (Scopus) identifier

2013

2013

Kaldor Yasası Çerçevesinde Türkiyede Sanayi Sektörü Ve İktisadi Büyüme İlişkisinin Sınanması

ARISOY İ.

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES , vol.8, no.1, pp.143-162, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

Türkiyede Yatırım Tasarruf Ve Sermaye Akışkanlığının Analizi

ARISOY İ.

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , vol.14, no.1, pp.69-80, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

Türkiye de İşgücü Piyasası Göstergelerine Etki Eden Şokların Kalıcılığının Analizi

ARISOY İ.

TİSK Akademi , vol.8, no.1, pp.22-41, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

2012

2012

Structural Breaks And Nonlinearities In Hours Worked Are They Really Nonstationary

ARISOY İ.

ECONOMICS BULLETIN , vol.32, no.3, pp.2670-2677, 2012 (Scopus)

2012

2012

The Impact Of Foreign Direct Investment On Total Factor Productivity And Economic Growth In Turkey

ARISOY İ.

The Journal of Developing Areas , vol.46, no.1, pp.17-29, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

2011

2011

Fiziksel Sermaye Yatırımları Ve İktisadi Büyüme İlişkinin Türkiye Ekonomisi İçin Analizi

ARISOY İ.

MALIYE DERGISI , vol.161, no.1, pp.283-297, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

2011

2011

Türkiye Ekonomisinde Verimlilik İhracat Ve İthalat Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Analizi

UÇAK H., ARISOY İ.

EGE ACADEMIC REVIEW , vol.11, no.4, pp.639-651, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

2011

2011

Türkiye Ekonomisi İçin Efektif Vergi Oranlarının Hesaplanması

ÜNLÜKAPLAN İ., ARISOY İ.

EGE ACADEMIC REVIEW , vol.11, no.1, pp.15-24, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

2010

2010

Tax Composition And Growth In Turkey An Empirical Analysis

ARISOY İ., ÜNLÜKAPLAN İ.

International Research Journal of Finance and Economics , vol.59, no.1, pp.50-61, 2010 (Scopus) identifier

2005

2005

Türkiyede Sanayileşme Ve Temel Göstergeler Açısından Sanayinin Gelişimi

ARISOY İ.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , vol.14, no.1, pp.45-67, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

2005

2005

Wagner Ve Keynes Hipotezleri Çerçevesinde Türkiyede Kamu Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

ARISOY İ.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , vol.14, no.2, pp.63-80, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

Türkiye’de Sendikal Yoğunluk, Grevler ve Seçilmiş Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkilerin Analizi: Sayma Veri Modeli Uygulaması

ARISOY İ.

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018

2018

2018

Türkiye Ekonomisinde Sendikal Yoğunluk ve Çeşitli Makro Değişkenler Arasındaki Nedensellik İlişkilerinin Analizi

ARISOY İ.

International Conference on Applied Economics and Finance EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES, Kuşadası/Aydın, Turkey, 28 - 30 November 2018

2018

2018

TESTING THE FELDSTEIN-HORİOKA PUZZLE UNDER REGIME CHANGES IN TURKISH ECONOMY

ARISOY İ.

International Conference on Applied Economics and Finance EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES, 28 - 30 November 2018

2018

2018

An Empirical Examination of The Relationship between Labor Force Participation and Unemployment in Turkey

ARISOY İ.

International Conference on Emprical Economics and Social Science, Balıkesir/Bandırma, Turkey, 27 - 28 June 2018

2016

2016

Türkiye`de Grevlerin Belirleyicilerini Ampirik Analizi

Arısoy İ., Yaprak Ş.

Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı (SOSBİLKO), Adana, Turkey, 14 - 15 November 2016, pp.1-14

2013

2013

Türkiye Ekonomisinde Kayıtdışı Ekonomi, İşsizlik ve Vergi Yükü İlişkisi

Arısoy İ., Ünlükaplan İ.

Anadolu International Conference in Economics-EconAnadolu, Eskişehir, Turkey, 19 June 2013, pp.1-10

2013

2013

Türkiye Ekonomisinde Verimlilik, Ücretler ve Enflasyon Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi

Arısoy İ., Gencer S.

Anadolu International. Conference in Economics-EconAnadolu, Eskişehir, Turkey, 19 - 21 June 2013, pp.1-10

2012

2012

Türkiye’de Parasal Büyümedeki Değişkenlikler İle Paranın Gelir Dolanım Hızı Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi

Arısoy İ., Gencer S.

13.ULUSLARARASI EKONOMETRİ,YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK KONFERANSI, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 24 - 26 May 2012, pp.1-10

2012

2012

Türkiye’de Para Talebinin İstikrarı: Zamana Göre Değişen Katsayılar Yaklaşımından Bulgular

Arısoy İ., Gencer S.

13.ULUSLARARASI EKONOMETRİ,YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK KONFERANSI, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 24 - 26 May 2012, pp.1-10

2010

2010

Tax Composition and Growth in Turkey: An Empirical Analysis

Arısoy İ., Ünlükaplan İ.

The 2010 Annual Meeting of the European Public Choice Society, İzmir, Turkey, 8 - 11 April 2010, pp.1-8

2009

2009

Türkiye’de Bölgesel Yakınsama Üzerine Ekonometrik Bir Yaklaşım

Arısoy İ., Yamak R.

10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 12 - 14 May 2009, pp.1-12

2006

2006

The Effects Of Exchange Rate Volatility On Exports In Turkey: A Disaggregated Approach

Erk N., Arısoy İ.

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU ULUSLARARASI EKONOMİ KONFERANSI UEK-TEK, Ankara, Turkey, 11 - 13 September 2006, pp.1


Citations

Total Citations (WOS): 5

h-index (WOS): 1